Sandviken Åttersta 6:28. Foto: Kungsleden.
Publicerat 28 februari, 2017

Kungsleden lämnar sju kommuner

Kungsleden fortsätter sin koncentration av fastighetsbeståndet till prioriterade tillväxtmarknader och avyttrar 16 fastigheter för 427 miljoner kronor. Därmed lämnar bolaget sju kommuner.

Avyttringarna ger upphov till en positiv resultateffekt på omkring 35 miljoner kronor. I samband med frånträdet lämnar Kungsleden kommunerna Kumla, Filipstad, Kungsör, Sandviken, Arboga, Piteå och Sigtuna. Man väljer istället att koncentrera sin geografiska närvaro till 28 från 34 kommuner utanför storstadsregionerna.

[ Annons ]

Avyttringarna är ett led i Kungsledens strategi att koncentrera beståndet till utvalda tillväxtmarknader där ett av målen för 2016-2017 är att avyttra fastigheter för 2 miljarder kronor. Kungsleden är på väg att nå målet och har efter denna försäljning avyttrat fastigheter för över 1 miljard kronor.

Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om drygt 102 000 kvadratmeter och det underliggande fastighetsvärdet i försäljningen uppgår till 427 miljoner kronor.

Frånträde sker under första kvartalet 2017.

Följande är de 16 fastigheter som avyttras till Söderport Fastigheter AB:

Arboga Bälgen 9

Kumla Oxen 11

Kungsör Armaturen 10

Piteå Öjebyn 119:1

Sandviken Murängen 2

Sandviken Åttersta 6:28

Filipstad Mejeriet 17

Filipstad Mejeriet 18

Sigtuna Märsta 14:1

Stockholm Solkraften 17 & 18

Tyresö Bagaren 9

Tyresö Fotografen 1

Tyresö Kopparen 8

Tyresö Kopparen 9

Tyresö Kopparen 14

Tidigare under året har Kungsleden tecknat avtal om försäljning av fastigheten Helsingborg Adolfsberg Västra 10 till ett försäljningspris om 7 miljoner kronor. Försäljningspriset ligger i nivå med bokfört värde och fastigheten kommer att frånträdas i april 2017.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]