Publicerat 9 september, 2020

Kungsleden kallar till extrastämma 12 oktober för beslut om återinförd utdelning

Kungsleden uppger idag att aktieägarna kallas till extra bolagsstämma den 12 oktober för att bestämma huruvida bolaget ska återinföra den inställda utdelningen. Endast förhandsröstning kommer att tillåtas på grund av covid-19.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning om 2,60 kr per aktie fram till nästkommande årsstämma, med utbetalning vid två tillfällen om 1,30 kr per aktie.

Som avstämningsdagar för utdelningen föreslår styrelsen den 14 oktober och den 30 december.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]