Publicerat 21 oktober, 2020

Kungsleden förvaltningsresultat var högre än väntat under tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Kungsleden redovisar ett förvaltningsresultat som var högre än väntat under tredje kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 619 miljoner kronor (618).

Driftnettot uppgick till 451 miljoner kronor (424).

Förvaltningsresultatet uppgick till 329 miljoner kronor (310), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 321.

Resultatet efter skatt blev 387 miljoner kronor (521). Resultat per aktie hamnade på 1,77 kronor (2,38).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 98,45 kronor (88,37).

Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 96,34 kronor (87,07).Kungsleden, MkrQ3-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2019
Hyresintäkter619618
Driftöverskott451424
Förvaltningsresultat3293212,5%310
Nettoresultat387521
Resultat per aktie, kronor1,772,38
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor98,4588,37
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor96,3487,07
Konsensusdata från Factset

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]