Publicerat 21 oktober, 2020

Kungsleden förvaltningsresultat var högre än väntat under tredje kvartalet (uppdatering)

(uppdatering avser vd-kommentar)

Fastighetsbolaget Kungsleden redovisar ett förvaltningsresultat som var högre än väntat under tredje kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 619 miljoner kronor (618).

Driftnettot uppgick till 451 miljoner kronor (424).

Förvaltningsresultatet uppgick till 329 miljoner kronor (310), att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 321.

Resultatet efter skatt blev 387 miljoner kronor (521). Resultat per aktie hamnade på 1,77 kronor (2,38).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 98,45 kronor (88,37).

Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 96,34 kronor (87,07).

"Vi ser en god aktivitet på hyresmarknaden med stor efterfrågan på kontor, lager och verksamhetslokaler på alla våra fyra huvudmarknader och vi har en stark pipeline.
Nyuthyrningen uppgick till 101 miljoner kronor och nettouthyrningen till 12 miljoner kronor under årets första nio månader", uppger vd Biljana Pehrsson i en kommentar.

Betalningarna för det fjärde kvartalet har varit god och i linje med tidigare kvartal. Bolaget har minskat hyreslättnaderna i förhållande till tidigare två kvartal. Snitthyran i förvaltningsbeståndet per den sista september, på rullande 12-månadersbasis, har ökat med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Kungsleden-chefen ser en gradvis återhämtning i marknaden, men återhämtningen har än så länge gått snabbare än väntat, skriver hon.

"Vi ser en gradvis återhämtning i marknaden som hittills har gått snabbare än väntat men samtidigt kan bli mer ojämn med risk för bakslag längs vägen. Detta till följd av den andra vågen av covid-19 med lokala eller regionala utbrott i flera europeiska länder inklusive Sverige. Samtidigt har vi förbättrade utsikter kring både BNP-tillväxt och arbetslöshet så här långt. Vi delar bedömningen från flera prognosmakare om något mindre negativ BNP-utveckling i Sverige på mellan 3 och 4 procent under 2020 och en positiv BNP-tillväxt på cirka 3 procent år 2021 och framåt."

Pehrsson skriver att bolaget fortsatt har fokus på kassaflöden och värden.


Kungsleden, MkrQ3-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2019
Hyresintäkter619618
Driftöverskott451424
Förvaltningsresultat3293212,5%310
Nettoresultat387521
Resultat per aktie, kronor1,772,38
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor98,4588,37
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor96,3487,07
Konsensusdata från Factset

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]