Foto: Tom Corser
Publicerat 17 december, 2015

Kungsleden förlorade skattemål även i Kammarrätten

Fastighetsbolaget Kungsleden har även i Kammarrätten förlorat skattemålet om försäljningar gjorda 2006. Bolaget ska beskattas med 3,6 miljarder plus skattetillägg. Kungsleden vill nu få ärendet prövat i Högsta förvaltningsdomstolen.

Den segdragna juridiska processen rör transaktioner genom dotterbolag som Kungsleden gjort i Nederländerna för snart tio år sedan – det i en så kallad paketering där fyra handelsbolag såldes utan att reavinst behövde betalas. Skatteverket menar att affärerna ska beskattas som om de sålts direkt till marknadsvärde och att kapitalvinsten då är 3,6 miljarder kronor. Även Förvaltningsrätten gick på den linjen.

[ Annons ]

Domen kommer säkert inte som någon överraskning för Kungsleden. Man har sedan tidigare gjort reserveringar och efter domen i Kammarrätten. Nu har bolaget beslutat att i fjärde kvartalet göra en reservering om 1,3 miljoner kronor med utgångspunkt i de erhållna skattedomarna. Bakgrunden är att den sammantagna risken för slutligt negativt utfall efter domarna i kammarrätten bedöms överstiga 50 procent.

Beloppet som Kungsleden nu reserverar är något lägre än det tidigare bedömda maximala beloppet till följd av att högre avdrag medgivits av Skatteverket och beviljats av kammarrätten. Kungsleden gör även inom kort en skatteinbetalning på 1,3 miljarder kronor.

Men den juridiska processen är med detta inte slut – Kungsleden kommer att söka prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]