Publicerat 9 juli, 2021

Kungsleden förlänger och utökar hållbarhetsrelaterat kreditlöfte till totalt 2,9 miljarder kronor

Fastighetsbolaget Kungsleden har förlängt och utökat ett hållbarhetsrelaterat kreditlöfte hos Handelsbanken till totalt 2,9 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kreditlöftet har utökats med 300 miljoner kronor och har en löptid på 4 år.

I kreditlöftet ingår ett mångfaldsmål och mål om att Kungsleden ska reducera energianvändningen i fastigheterna med minst 25 procent fram tills 2025 jämfört med 2020.

"Vi tror på ett inkluderande samhälle och vi strävar aktivt mot att öka mångfalden i Kungsleden för att avspegla samhället i stort vilket vi är övertygande om kommer att bidra till våra långsiktiga affärsmål. Klimatet är vår tids utmaning och vi är fokuserade på att nå våra ambitiösa klimatmål. Genom att vi nu också kunnat länka villkor i finansieringsavtal till dessa målsättningar får vi ytterligare incitament att fortsätta detta viktiga arbete", uppger Kungsledens vice-vd och finanschef Ylva Westman.

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]