[ Annons ]

Kungsleden har enligt ett pressmeddelande tecknat ett avsiktsförklaringsavtal med GE Capital Real Estate om förvärv av 84 kommersiella fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 5, 5 miljarder kronor. Merparten av fastighetsbeståndet utgörs av kontorsfastigheter, som i huvudsak är belägna i Stockholm och Göteborg.
Publicerat 15 augusti, 2013

Kungsleden avser förvärva fastigheter för 5,5 miljarder

Kungsleden har enligt ett pressmeddelande tecknat ett avsiktsförklaringsavtal med GE Capital Real Estate om förvärv av 84 kommersiella fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 5, 5 miljarder kronor. Merparten av fastighetsbeståndet utgörs av kontorsfastigheter, som i huvudsak är belägna i Stockholm och Göteborg.

”Beståndet har en profil som passar väl in i Kungsledens nya strategi med fokusering mot segmenten kontor, industri/lager och handelsfastigheter i storstadsregioner och tillväxtorter. Vi går nu in i en sedvanlig due diligence fas”, säger Biljana Pehrsson, styrelseledamot och tillträdande VD för Kungsleden, i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

Merparten av fastighetsbeståndet, som till största del är beläget i Stockholm och Göteborg, utgörs av kontorsfastigheter med en total uthyrningsbar yta som uppgår till cirka 567 000 kvadratmeter.
Affären är villkorad av att inga väsentliga avvikelser framkommer under due diligence processen. Köpeavtal beräknas kunna ingås i oktober med tillträde före årsskiftet.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]