Publicerat 11 februari, 2021

Kungsleden är konfidenta leverera på nya finansiella målen för 2025, fokus på hållbar tillväxt – vd

Fastighetsbolaget Kungsleden har levererat på de finansiella mål som bolaget satte upp år 2017 som gällde fram till 2020 och bolaget är konfidenta att kunna leverera de nya mål som gäller fram till 2025 som aviserades idag. Det säger vd Biljana Pehrsson vid torsdagens kapitalmarknadsdag.

De nya finansiella målen innebär att förvaltningsresultatet ska öka med 31 procent under en femårsperiod. Biljana Pehrsson anser inte att det målet inte är alltför lågt.

- Fokus kommer att ligga på hållbar tillväxt, framhåller Biljana Pehrsson. Bolaget har pågående investeringar i fastighetsprojekt på 1,3 miljarder kronor.

Bolagets nya finansiella mål innebär följande:

* Fastighetsportföljen ska växa till minst 55 miljarder kronor vid utgången av 2025.
* Förvaltningsresultatet år 2025 ska uppgå till minst 1 650 miljoner kronor.
* Avkastningen på eget kapital ska över tid uppgå till minst 10 procent per år.
* Belåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 45 procent.
* Ränteteckningsgraden ska vara mer än 2,5 gånger.
* Utdelningen ska över tid öka och utgöra minst 50 procent av förvaltningsresultatet efter nominell skatt. Den nya utdelningspolicyn tillämpas med start räkenskapsåret 2021.

Kungsleden har även ambitionen att förbättra sin investment grade-rating ytterligare.

Utfallet för 2020 visade på ett förvaltningsresultat på 1 257 miljoner kronor och en avkastning på eget kapital på 9,1 procent. Fastighetsportföljen värderades till 40,7 miljarder kronor vid årsskiftet.

Kungsleden fokuserar på tolv kluster med fastigheter. Dessa fördelas på fem i Stockholm, två i Göteborg, två i Malmö, två i Västerås samt ett i Östersund. Målet är att varje kluster ska bestå av fastigheter på minst 100 000 kvadratmeter. Biljana Pehrsson ser potential för att addera fler kluster i framtiden.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]