Intäkterna från hyror, nya erbjudanden och tjänster ökade i Jernhusens verksamhet under förra året. Nu ser Jernhusen fram emot att fortsätta att utveckla bolaget tillsammans med kunderna.
Publicerat 5 februari, 2014

Kundnära utveckling Jernhusens framgångsrecept

Intäkterna från hyror, nya erbjudanden och tjänster ökade i Jernhusens verksamhet under förra året. Nu ser Jernhusen fram emot att fortsätta att utveckla bolaget tillsammans med kunderna.

Intäkterna från hyror och nya erbjudanden och tjänster ökade under året – framför allt inom stationer men även inom depåer. I jämförbart bestånd blev ökningen knappt fem procent. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 397 miljoner kronor, jämfört med 459 miljoner kronor året innan.

[ Annons ]

– Inför 2014 ser jag fram emot att tillsammans med branschen fortsätta att bygga varumärket Järnvägen genom hög tillförlitlighet och god service för resenärer och kunder. Åtgärder som mynnar ut ur projektet Tillsammans för Tåg i Tid kommer vi att sätta högt på prioriteringslistan framöver, säger Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen.

Förra året satsade Jernhusen på modernisering av Stockholms Centralstation, en ny depå i Boxholm och Årsta Kombiterminal som kommer stå färdig i april i år. Fastighetsintäkterna uppgick till 1 104 miljoner kronor vilket är en minskning jämfört med 2012. Minskningen beror på förändringar i fastighetsbeståndet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]