Boverkets samlingslokaldelegation har nu fattat beslut om vilka kulturlokaler som ska få dela på det årliga bidraget på 10 miljoner kronor som delas ut till icke statliga kulturlokaler runt om i landet.
Publicerat 24 februari, 2016

Kulturlokalerna som får dela på 10 miljoner

Boverkets samlingslokaldelegation har nu fattat beslut om vilka kulturlokaler som ska få dela på det årliga bidraget på 10 miljoner kronor som delas ut till icke statliga kulturlokaler runt om i landet.

Boverket fördelar i år nästan 10 miljoner kronor på 17 olika kulturlokaler. I år har bidraget framförallt gått till byggnadsåtgärder som ska förbättra den fysiska tillgängligheten i lokalerna. Bidrag har också delats ut till ny- och tillbyggnadsprojekt samt till standardhöjande reparationer.

[ Annons ]

Denna gång fick Boverket in 37 ansökningar om sammanlagt 34,7 miljoner kronor.

Här är listan på vilka kulturlokaler som kommer få dela på bidragssumman i år:

• Bläse kalkbruksmuseum intresseförening, Lärbro, Gotlands län, 1 500 000 kronor

• Visby Internationella Tonsättarcentrum, Visby, Gotlands län, 155 000 kronor

• Stiftelsen Jamtli, Östersund, Jämtlands län, 1 000 000 kronor

• Fastighetsbolaget Vandalorum AB, Värnamo, Jönköpings län, 1 330 000 kronor

• Föreningen Kulturhuset, Jönköping, Jönköpings län, 300 000 kronor

• Moheda sockens hembygdsförening, Moheda, Kronobergs län, 607 000 kronor

• Öja Hembygds- och kulturminnesförening, Gemla, Kronobergs län, 242 000 kronor

• Bror Hjortstiftelsen, Uppsala, Uppsala län, 53 000 kronor

• Stiftelsen Upplandsmuseet, Uppsala, Uppsala län, 40 900 kronor

• Forshaga Folkets Park, Forshaga, Värmlands län, 155 100 kronor

• Hembygdsföreningen Gratian, Slussfors, Västerbottens län, 69 000 kronor

• Aeroseum AB, Göteborg, Västra Götalands län, 2 800 000 kronor

• Brf Lorensberg 6:4, Göteborg, Västra Götalands län, 318 000 kronor

• Föreningen Kulturhuset Oceanen, Göteborg, Västra Götalands län, 384 000 kronor

• Stiftelsen Västergötlands museum, Skara, Västra Götalands län, 93 000 kronor

• Vadsbo Lantbruksmuseum, Töreboda, Västra Götalands län, 320 000 kronor

• Kulturverkstan i Konsum Ringen, Motala, Östergötlands län, 484 000 kronor

Nästa fördelningstillfälle för bidrag till icke statliga kulturlokaler är i februari 2017 och sista dag för ansökan är den 30 september 2016. Här finns mer information om bidraget.

Fakta: Om bidraget

Boverket kan ge bidrag till kulturlokaler som ägs av någon annan än staten, till exempel museer, teater- och konsertlokaler, konsthallar och liknande. Lokaler för länsmuseer är en prioriterad grupp.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]