Judiska Museet i Stockholm är ett av projekten som tilldelats Boverkets bidrag. Foto: Karl Gabor.
Publicerat 24 februari, 2017

Kulturlokalerna som får bidrag av Boverket

Boverkets samlingslokaldelegation har beslutat vilka kulturlokaler som får bidrag under 2017. Totalt fördelas cirka 9,65 miljoner kronor till tio icke statliga kulturlokaler runt om i landet.

I år har bidraget framför allt gått till byggnadsåtgärder som ska förbättra tillgängligheten i lokalerna. Bidrag har också delats ut till om- och tillbyggnadsprojekt, standardhöjande reparationer samt utbyte eller komplettering av inventarier.

[ Annons ]

Varje år finns knappt tio miljoner kronor att fördela på de olika lokalerna. Denna gång fick Boverket in 46 ansökningar om sammanlagt 41 miljoner kronor.

Nästa fördelningstillfälle för bidrag till icke statliga kulturlokaler är i februari 2018 och sista dag för ansökan är den 30 september 2017.

Här är projekten som får bidrag:

  • Stiftelsen Grenna Museum, Gränna, Jönköpings län, 150 000 kronor
  • Kalmar Hamn AB, Kalmar, Kalmar län, 1 751 000 kronor
  • Källa Hembygdsförening, Löttorp, Kalmar län, 130 000 kronor
  • Stiftelsen Wanås utställningar, Knislinge, Skåne län, 1 550 000 kronor
  • Framtidens Mötesplats AB, Stockholm, Stockholms län, 110 000 kronor
  • Stiftelsen Judiska Museet Stockholm, Stockholm, Stockholms län, 2 500 000 kronor
  • Sörmlands Museum Kultur och Utbildning, Nyköping, Södermanlands län, 3 000 000 kronor
  • Masthuggsteatern, Göteborg, Västra Götalands län, 220 000 kronor
  • Vara Konserthus AB, Vara, Västra Götalands län, 130 000 kronor
  • Anders Johansson, Vreta Kloster, Östergötlands län, 110 000 kronor

Boverket kan ge bidrag till kulturlokaler som ägs av någon annan än staten, till exempel museer, teater- och konsertlokaler, konsthallar och liknande. Lokaler för länsmuseer är en prioriterad grupp.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]