[ Annons ]

Publicerat 15 november, 2011

Kulturcentret gav Karlstad en skjuts

Karlstads nya kongress- och kulturcenter stärker besöks- och handelsnäringen.

Näringslivet

[ Annons ]

Näringslivet i Karlstad präglas delvis av massa-, pappers- och förpackningsindustrin med klustret Paper Province i spetsen. Klustret består av cirka 250 företag och 12 500 anställda inom sektorn. Bildandet av Karlstad universitet har inneburit större fokus på forskning och utveckling med företagen Metso och Stora Enso som drivande.

Ytterligare en stark bransch i Karlstad är besöks- och handelsnäringen. Det stora intresset för det nya kongress- och kulturcentret (Karlstad CCC) har gett upphov till en ”CCC-effekt” med en stark utveckling avseende logiintäkter och branschen ser ljust på framtiden.
Investerarmarknaden

Aktiviteten på Karlstads fastighetsmarknad ökade markant under det första kvartalen 2011. De mycket låga transaktionsvolymerna från 2009 och 2010 följdes av en rekordhög under 2011. En tydlig trend är att utländska aktörer lämnar marknaden, köparna är ofta lokala aktörer samt nationella investerare.

Stora ägarförändringar har skett inom det kommersiella segmentet. I maj såldes fastigheterna Duvan 3, 13 samt Höken 11. Fastigheterna består av två gallerior med lokaler om totalt 40 000 kvm och utgör några av Karlstads viktigaste handelsfastigheter. Säljare var danska Ejendomsinvest, köpare den lokala aktören Albèr Fastigheter. Under juni såldes bolaget Karolinen Fastigheter med fem fastigheter om totalt 74 600 kvm uthyrbar area till Hemfosa, säljare var Rutley Capital Partners från Rumänien.

Ejendomsinvest sålde under maj månad Duvanhuset och 15-Huset i Karlstads centrum till Albèr Fastigheter för 480 mkr. Fastigheterna som berörs är Höken 11, Duvan 3 samt Duvan 13.

Bostäder

Karlstad beräknas få en befolkningsökning om åtta procent fram tills 2020, vilket innebär en ökning med cirka 7 200 invånare. Bostadsmarknaden växer och det råder hög aktivitet av bostadsbyggande och kommunen arbetar med att ta fram ett flertal detaljplaner. Detaljplanen för Grundviken, lokaliserat vid västkustområdet beräknas möjliggöra byggandet av 1 500–2 000 bostäder och området avses att få en natur- och miljöprofil.

Ett flertal stora byggprojekt pågår och under året beräknas 300 bostäder bli färdigställda, främst bostadsrätter och småhus. Det kommunägda bostadsbolaget Karlstads Bostads AB bygger för närvarande 127 sjönära hyreslägenheter i området Sjögången invid Mariebergsviken. Inflyttningen kommer att pågå etappvis fram till sommaren 2012. En mycket positiv nyhet då behovet av hyresrätter är stort i Karlstad.

Ett ökat antal ombildningar till bostadsrätter och ett allmänt ökat intresse av investeringar i bostäder har noterats i Karlstad det senaste året. Detta har lett till att direktavkastningskraven har justerats ned för stadens attraktivaste områden.

Lokaler

Hyresmarknaden för lokaler har stärkts under det senaste året och förväntas att utvecklas positivt. Det är främst A-lägen och moderna lokaler som efterfrågas. Tecken finns på att uthyrningsgraden har ökat för handelslokaler vilket är positivt då främst de äldre galleriorna har dragits med vakanser.

Kommunen planerar att utvidga Välsvikens handelsområde, som består av tolv hektar strax öster om Karlstad. Markarbeten har utförts inom området och etablering pågår. Ytterligare ett område under exploatering är Inre Hamn utmed Kanikenäsbanken. Inom området planerar fastighetsbolagen Klövern samt Lundbergs att bygga kontorshus. Båda bolagen är stora aktörer på Karlstads fastighetsmarknad med ett totalt fastighetsbestånd inom kommunen på över 270 000 kvm.

Mandolinen 8, även kallad studenttornen förvärvades av Lecab Fastigheter AB i augusti 2011 från Union Universitetsboliger AS till en kostnad av 50–55 mkr.

Slutsats

Trendpilen för Karlstad pekar positivt uppåt. Aktiviteten på fastighetsmarknaden inom regionen har utvecklats positivt under 2011. En fortsatt stark utveckling är att vänta sig och det som talar för Karlstad är det goda samspelet mellan regionala aktörer inom forskning, politik och näringsliv. Fortsätter det stora intresset för det nya kongress- och kulturcentret är en expansion av antalet hotellrum och en förstärkning av det kommersiella segmentet att vänta.

Ett orosmoln är nuvarande situation på kreditmarknaden och dess konsekvenser då den tidigare finanskrisen fick transaktionsaktiviteten att minska drastiskt i Karlstad under slutet av 2008 och 2009.

Klicka på bilden för att se den i större format.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]