Nu vill Stockholms Byggnadsförening stärka samverkan mellan bransch och akademin. Därför påbörjas ett samarbete för att bygga upp masterprogrammet Design och Byggande i staden och samtidigt donerar föreningen 10 miljoner till utbildningen på KTH.
Publicerat 19 januari, 2015

KTH får donation till byggnadsprogram

Nu vill Stockholms Byggnadsförening stärka samverkan mellan bransch och akademin. Därför påbörjas ett samarbete för att bygga upp masterprogrammet Design och Byggande i staden och samtidigt donerar föreningen 10 miljoner till utbildningen på KTH.

Pengarna går till att bygga upp ett ettårigt magisterprogram, Design och Byggande i staden. Programmet har fokus på områdena resurssnålt byggande, bostadsbyggande från ax till limpa, byggandets ekonomi och kalkylering samt komplexitet och konflikter i stadens byggande.

[ Annons ]

Samarbetet påbörjas 2015 och ska pågå under fem år. Efter fem år är det meningen att utbildningsprogrammet vara en så etablerad kunskapsplattform att alla i Stockholms samhällsbyggnadsbransch känner till den.
– Stockholms Byggnadsförening vars medlemmar representerar alla delar av samhällsbyggnadssektorn har ett självklart intresse av vad som sker inom forskning och utbildning. Vi vill med denna donation understödja utökad koppling och samverkan mellan branschen och akademin för att möta våra gemensamma och spännande framtida utmaningar, säger Ingela Lindh, ordförande för Stockholms Byggnadsförening samt biträdande stadsdirektör Stockholms Stad.

– Donationen möjliggör en värdefull kunskapsväxling till gagn för branschen genom återkommande seminarier och publikationer. Det nya magisterprogrammet kommer att stärka branschen ytterligare med kompetensutvecklade ingenjörer och arkitekter som getts särskilt fokus på att hitta nya lösningar på de komplexa utmaningar Stockholm står inför, säger Stellan Lundström, chef för KTH:s skola för arkitektur och samhällsbyggnad.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]