[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 22 december, 2020

Krympt kontorsyta redan ett faktum

Fem procent av de medelstora företagen har redan minskat kontorsytan. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Sodexo.

De nationella råden för att begränsa smittspridningen gör att tre av tio nu jobbar hemifrån. Den siffran kommer från undersökningen av hur företag med fler än 50 anställda planerar för arbetslivet under och efter pandemin, genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Sodexo. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med HR-chefer på 700 svenska företag. Av dessa svarar fem procent att bolaget redan minskat sin kontorsyta. I Stockholmsområdet är siffran tio procent.

De svarande bedömer att andelen helt- eller delvis hemarbetande i det egna företaget kommer att vara 16 procent även efter pandemin, motsvarande siffra före pandemin var 4 procent. I Stockholmsområdet är motsvarande siffror 29 procent hemarbetande efter pandemin, mot 6 procent före pandemin. 

[ Annons ]

– Pandemin har visat att ett nytt sorts arbetsliv är möjligt och till stor del redan är här. Företagen ser att det finns fullgoda alternativ till arbetsresor och fysiska möten. Paradigmskiftet för hemmaarbete har redan skett. Vi kommer inte att återgå till att jobba på samma sätt som tidigare och det kommer ställa stora krav på både anställda, arbetsgivare och samhälle att göra denna förändring till något positivt, kommenterar Henrik Järleskog, strategichef på Sodexo, resultatet i ett pressmedelande.

Företagen anpassar nu även kontoren för en ny situation. Ungefär två tredjedelar har skyltat upp lokalerna för att medarbetare och besökare ska känna sig trygga, de har satt upp regler för hur många som får vistas samtidigt i lokalerna och möblerat om för att öka avstånd.

En stor andel, 62 procent, tycker att företaget under pandemin har utvecklat ett mer digitalt arbetssätt. Men många (45 %) pekar också på att det blivit svårare att skapa engagemang och teamkänsla. Medarbetarnas välmående och svårigheten att upptäcka problem hos medarbetarna är det som flest chefer upplever som utmanande. När det gäller produktiviteten är det 11 procent av företagen som uppger att den försämrats, medan 10 procent ser en ökad produktivitet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]