Wihlborgs har tecknat ett hyresavtal med Kronofogdemyndigheten om en uthyrning av 1 600 kvadratmeter i fastigheten Polisen 3 i Helsingborg. Inflyttningen sker under hösten 2012. Avtalet löper till utgången av 2018.
Publicerat 23 februari, 2012

Kronofogden hyr 1 600 kvm i fastighet i Helsingborg

Wihlborgs har tecknat ett hyresavtal med Kronofogdemyndigheten om en uthyrning av 1 600 kvadratmeter i fastigheten Polisen 3 i Helsingborg. Inflyttningen sker under hösten 2012. Avtalet löper till utgången av 2018.

[ Annons ]

– Vår ombyggnad av fastigheten Polisen 3 har gett resultat. Tidigare har Skatteverket, Försäkringskassan och Cultura Utbildning flyttat in, vilket inneburit att fastigheten nu i princip är fullt uthyrd, säger Anders Jarl, VD i Wihlborgs Fastigheter AB.

– En tidigare grå och trist byggnad har byggts om och färgsatts vilket påverkat stadsmiljön positivt för södra Helsingborg. Vår fastighet Knutpunkten blir vårt nästa mål att modernisera i syfte att förbättra miljön och skapa nya kontorsytor i centrala Helsingborg, avslutar Anders Jarl.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]