Tomas Ernhagen

Gör: Chefekonom på Fastighetsägarna Sverige

Mer om:  Född och uppvuxen i Lund. Bor i Stockholm sedan 1994. I botten nationalekonom och auktoriserad finansanalytiker. Innan Fastighetsägarna var Tomas drygt tio år på Riksbanken och har ett mångårigt förflutet som journalist.

Twitter: @TomasErnhagen

Det kommer att svida

När politiker följer nationalekonomer i hälarna slutar det ofta med svidande skinn hos låntagarna. Det skriver Tomas Ernhagen, Chefekonom på Fastighetsägarna Sverige.

En hård mjuklandning

Inflationen har börjat falla och räntan lär följa med. Men för bolånetagare och bostadsbyggandet kan återhämtningen ta tid och mjuklandningen bli hård, menar Tomas Ernhagen.

Även hyrorna måste spegla den hårda verkligheten

Överenskommelsen om hyressättningen som skulle skapa ordning har hittills mest skapat konflikter. Resultatet är att hyresgästerna fått det starkaste skyddet när kostnadsökningarna drabbat samhället, skriver Tomas Ernh

Sover du dåligt? Bind räntan

Ekonomin återgår nu till det normala utan kraftiga stödåtgärder. Med högre inflation har räntorna pressats upp, men Tomas Ernhagen tror inte att Riksbanken accepterar en pris- och lönespiral och att vi fortsatt kommer

En skräckvision för hyresrätten

En förtroendevald inom Hyresgästföreningen anser att hyresvärden vid en renovering ska tvingas erbjuda hyresgäster som vill bo kvar oförändrad hyra. En sorts nollvision som kan bli en skräckvision anser Tomas Ernhagen

Dags att damma av mina föreläsningsanteckningar

Stagflation, kombinationen av låg tillväxt och hög inflation, tillhör historieböckerna. Tomas Ernhagen hör nu röster som talar om stagflationshot och undrar om han ska ta fram sina gamla anteckningar från 80-talet.

”Måndag hela veckan” när hyran ska förhandlas

Åter dags för hyresförhandlingar. Tomas Ernhagen ser dessa återkommande årliga förhandlingar som en cirkus med samma repliker och där alla vet resultatet i förväg. Ungefär som i filmen ”Måndag hela veckan”.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]