Publicerat 23 augusti, 2021

Krona Public Real Estate rapporterar ett förvaltningsresultat på 6,4 miljoner kronor för halvåret

Fastighetsbolaget Krona Public Real Estate rapporterar ett förvaltningsresultat för 6,4 miljoner kronor för januari till juni 2021. Inga jämförelsesiffror finns då bolaget bildades den 25 januari och fastigheterna förvärvades den 16 mars. Aktien började handlas på Spotlight den 31 mars.

Hyresintäkterna uppgick till 17,2 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 16,4 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 6,4 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 62,6 miljoner kronor.

Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 56,2 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 48,5 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 10,80 kronor.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 107,90 kronor per den 30 juni.

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,25 kronor per aktie, att betalas ut halvårsvis med 1,63 kronor per aktie vid första tillfället och 1,62 kronor per aktie vid andra tillfället.

"Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd", skriver bolaget i bokslutet.

Krona Public Real Estate, MkrH1-2021
Hyresintäkter17,2
Driftöverskott16,4
Förvaltningsresultat6,4
Resultat före skatt62,6
Nettoresultat48,5
Resultat per aktie, kronor10,80
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor107,90
Utdelning per aktie, kronor3,25

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]