Publicerat 29 mars, 2021

Krona Public Real Estate börjar handlas på Spotlight den 31 mars

Fastighetsbolaget Krona Public Real Estate har godkänts för notering på Spotlight Stock Market med första handelsdag den 31 mars. Det framgår av ett pressmeddelande.

Krona Public Real Estate har sedan mars 2021 ägt och förvaltat en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg, Norge om 38 700 kvadratmeter varav 12 700 kvadratmeter utgörs av en parkeringsanläggning. Huvudbyggnaden Krona färdigställdes 2015 och omfattar 24 000 kvadratmeter innehållande undervisningslokaler, bibliotek, biograf, musikteater och kontor för Kongsberg kommun. Portföljen omfattar även fyra mindre fastigheter.

Fastigheterna har sex olika hyresgäster varav de tre största utgörs av det statliga universitetet i Sørøst Norge, det kommunala fastighetsbolaget Kongsberg Kommunale Eiendom och Norges största län Viken fylkeskommune, som tillsammans representerar 97 procent av de årliga hyresintäkterna. Den genomsnittliga återstående kontraktslängden vid förvärvet uppgick till drygt 14 år.

Bolaget har nyligen genomfört en kapitalisering om 448,4 miljoner kronor som delfinansiering av förvärvet av fastigheterna. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]