Agneta Börjesson (MP).
Publicerat 21 mars, 2017

Kritiserad utredning framflyttad

Utredningen för att stärka hyresgästernas ställning skulle varit klar för mer en månad sedan. Nu har den både flyttats fram och bytt namn.

Det var Agneta Börjesson (MP) som fick i uppdrag av regeringen att utreda hyresgästernas ställning i samband med renoveringar. Uppdraget skulle ha redovisats senast den 1 februari 2017.

[ Annons ]

Utredningen, som numera heter Hyresgästutredningen, har dock dragit ut på tiden och kommer att lämnas först den 25 april.

Även om ytterst lite kommit ut kring utredningen är det många som befarar att resultatet av utredningen kan bli att intressebalansen rubbas så att fastighetsägare i framtiden får mindre möjlighet att ta ansvar för de egna fastigheterna.

Idag dömer hyresnämnden dömer nästan alltid till fördel för fastighetsägarna när det uppstår tvister inför renoveringar. Resonemanget är i korthet att det är nödvändigt att modernisera och lyfta standarden för att bostäderna ska kunna förbli attraktiva. Hyresnämnden prövar alltså om hyresvärdens föreslagna renoveringsåtgärder är skäliga, inte hyresnivåerna.

När Agneta Börjesson kommenterade sitt uppdrag i en intervju i Fastighetstidningen svarade hon att hon anser att det finns tendenser till marknadshyror efter renovering?

– Jag vill inte sätta gränser för åtgärder, men kanske att sätta gränser för hur mycket man kan höja hyran så att det inte blir orimligt. Det finns trots allt beslut att vi inte ska ha marknadshyror, sa Agneta Börjesson

Ett uttalande som fick flera branschföreträdare att reagera starkt. Ulf Nilsson vd på D.Carnegie, såg helst att hela utredningen skulle spolas.

– Vill man införa lagar som ska minska antalet renoveringar kommer hus att förfalla. Det är också en missvisande bild att hyresgäster inte har råd med att bo i renoverade lägenheter. Det är idag mindre pengar som går till boendet och det finns utrymme för att betala mer om man får bättre standard. Allt vi har hyr vi snabbt ut till hyresgäster i våra bestånd som frivilligt betalar mer för högre standard, sade Ulf Nilsson.

Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige, förklarade i en ledare varför han anser utredningens premisser problematiska. Där trycker han på att det är viktigt att vid en renovering tänka in kommande hyresgästers behov.

”Införs möjligheten för befintliga hyresgäster att kunna stoppa välbehövliga renoveringar kommer det på sikt innebära att hyresrätten halkar efter övriga boendeformer med en sjunkande boendestandard som lockar allt färre. Det kommer leda till uteblivna investeringar i hyreslägenheter och fler ombildningar till bostadsrätter i områden som uppfattas som attraktiva.”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]