[ Annons ]

Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet.
Publicerat 29 januari, 2020

Kritik mot tak för uppskov

Mäklarsamfundet framför nu kritik mot regeringen som vill återinföra taket för uppskov av reavinster på bostäder. Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet, menar att det hämmar rörligheten.

Regeringen har aviserat att man vill återinföra taket för uppskov av reavinster på bostäder. I en remiss till Finansdepartementet ställer sig Mäklarsamfundet kritiska till förslaget. Organisationen befarar att det får en hämmande effekt på rörligheten på bostadsmarknaden.

[ Annons ]

– Ett tak kommer utan tvivel att påverka rörligheten på bostadsmarknaden negativt. Vi hade hoppats att taket skulle tas bort permanent helt och hållet, säger Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet.

Tidigare fanns ett tak om hur mycket uppskov som fick göras. Detta tak är tillfälligt slopat sedan 2016. Men regeringen har alltså föreslagit att ett tak återinförs.

– De hushåll som berörs av regeringens förslag finns framför allt i storstadsområden där behovet av ökad rörlighet är som störst. Det är inte minst viktigt för arbetsmarknaden i tillväxtområden. Uppskattningsvis påverkas var tjugonde bostadsaffär, vilket är djupt olyckligt, säger Björn Wellhagen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]