Publicerat 29 mars, 2021

Kristina Willgård avböjer omval till styrelsen i Nordic Waterproofing

Aktieägarna i tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing kallas till årsstämma den 29 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår en utdelning på 10,00 kronor per aktie, fördelat på 5,50 kronor per aktie i ordnarie utdelning och 4,50 kronor per aktie i extra utdelning.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Leena Arimo, Steffen Baungaard, Allan Lindhard Jørgensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Hannu Saastamoinen. Kristina Willgård har undanbett sig omval. Omval föreslås av Mats O. Paulsson som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]