[ Annons ]

Foto: Wallenstam.
Publicerat 13 december, 2022

Kristillägg för Wallenstams hyresgäster

I den hyresöverenskommelse för 2023 som Wallenstam och Hyresgästföreningen i enats om ingår ett liknande kristillägg som för Balders hyresgäster.

Överenskommelsen mellan Wallenstam och Hyresgästföreninegn för 4000 lägenheter i Stockholm innebär hyreshöjningar på mellan 2,6 och 3,8 procent, beroende på hyresnivåer. Efter avdrag för de hyresgäster som själva betalar uppvärmning och vatten blir genomsnittet 2,5 procent.

Wallenstams vd Hans Wallenstam säger att det är tack vare bolagets finansiella stabilitet som man har haft möjlighet att teckna en överenskommelse som inte alls täcker kostnadsökningarna. 

[ Annons ]

– Vi har mot bakgrund av den extremt oroliga tid som råder i samhället nu beslutat oss för att göra denna överenskommelse. Höjningen täcker inte kostnadsökningarna, men vi har valt att ändå komma överens på denna nivå för att hyresgästerna ska få ett besked om sin kommande hyra och inte behöva riskera en retroaktiv hyra, säger Hans Wallenstam.

På Hyresgästföreningen är man nöjda att ha kunnat ro ett par överenskommelser i hamn som ligger utanför den trepartsöverenskommelse man enats med Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta om att följa.

– Med två stora och några mindre överenskommelser klara i stockholmsregionen verkar det som att vi hittat en nivå som fungerar för båda parter. Jag hoppas att det här kommer att sätta ett riktmärke för kommande förhandlingar, säger Jonas Carlsson, vice regionordförande, Hyresgästföreningen i region Stockholm. 

Men vad som, precis som i den tidigare överenskommelsen med Balder,  sticker ut är ett tillfälliga kristillägg på 110 kronor i månaden. Det betyder alltså att hyresgästerna i realiteten drabbas av en betydligt större hyreshöjning, om än tillfälligt.

Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen betonar att Wallenstams uppgörelse, precis som Balders, inte har uppnåtts inom ramen för den trepartsöverenskommelse som Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningens enats om att använda sig av under årets hyresförhandlingar.

– Vi kommer därmed inte att hänsyn till dessa uppgörelser i våra förhandlingar. Vi kan också konstatera att det samma gäller för de kommunala bolag som har vänt sig till Hyresmarknadskommittén där yrkandena för exempelvis de tre stockholmsbolagen ligger på 8,7 procent. Som Wallenstam själv konstaterar ligger deras uppgörelse på en alldeles för låg nivå. Detta försöker man hanteras med ett tillfälligt kostnadstillägg. Problemet är att det utgår från att kostnaderna kommer att sjunka efter 2023. Det finns i dagsläget dock inga prognoser som tyder på att Sverige är på väg in i en deflationistisk ekonomi. Om det trots allt skulle ske, kommer det att kunna hanteras av trepartsmodellen som bygger på ett genomsnitt av utvecklingen under flera år, säger Tomas Ernhagen.     

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]