Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 8 april, 2020

Krisen tydliggör riskerna

Coronakrisen sätter naturligtvis sin prägel på precis allt just nu. Årsstämmor, där bolagens hållbarhetsrapporter skulle granskats hårt, ställs in och flyttas fram. Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum menar att det är viktigt att inte tappa fokus på hållbarhetsarbetet, utan snarare dra lärdomar.

Ingen vet exakt vilka följderna blir. Men det är oerhört viktigt att vi när det hela blåst över analyserar det ur ett hållbarhetsperspektiv.  Inte minst tydliggör det hur viktigt det är att jobba med riskminimering, säger Filip Elland.

[ Annons ]

Han menar att coronakrisen verkligen tydliggjort hur känslig vår omvärld faktiskt är. En erfarenhet vi måste förstå att koppla till klimatet.

– Corona är trots allt något som förhoppningsvis kommer gå över. Men vi bör dra paralleller till om klimatet skulle slå över en tipping point och vi hamnar i en allt osäkrare värld. Det här kan få oss att förstå hur utsatta vi faktiskt då skulle vara.

Han ser ljuspunkter. Som att allt strängare krav på riskminimering från ägarsidan är den tydligaste trenden som driver på hållbarhetsarbetet.

– Många har säkert läst om hur stora företag, som exempelvis Blackrock, vänder sig ifrån företag som inte visar att de är tillräckligt hållbara och klimatsmarta. För vår del kommer trycket från de stora institutionerna som förvaltar pensionskapital. Man vill se en tydlig redovisning av vårt fulla klimatfotavtryck och att bolaget har ett klimatmål i linje med Parisavtalet.

Nu måste vi påverka leverantörskedjan och fundera på vilka material vi använder när vi bygger och bygger om.

Sedan förra året redovisar Castellum i linje med TCFD:s riktlinjer. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) är ett initiativ där företag rapporterar om hur klimatrisker kan komma att påverka lönsamheten.

– Där ingår att göra klimatscenarioanalyser där vi utgår från hur världen ser ut 2050 och analyserar risker utifrån det, säger Filip Elland.

Där är det bara för honom att konstatera att med en fortsatt ökad energianvändning och ökande utsläpp i dagens takt så krävs det enorma investeringar bara för att kunna vistas i kontoren.

– Om världen blir i genomsnitt två grader varmare så kan det för Sveriges del innebära fyra grader. En takyta som under sommaren nu blir 60 grader kan istället blir 80 grader. Då kommer inte den nuvarande tekniken klara att hålla den komfort som krävs.

Men även om vi lyckas nå upp till Parisavtalet innebär det en mer riskfylld värld med ett osäkert klimat.

Filip Elland hyser ändå hopp om förändring. Miljöaspekterna i hållbarhetsarbetet har kommit in i andra andningen i och med ett starkt fokus på byggmaterialen.

– I vår hållbarhetsredovisning målar vi numera upp hela bolagets fotavtryck. De flesta visar bara den direkta och indirekta påverkan i scoop 1 och 2. Vi redovisar även scoop 3. Det innebär en rejält ökad miljöbelastning då hela 98 procent av Castellums utsläpp ligger där.

– Ska vi lyckas i omställningen så är scoop 3 den stora knäckfrågan. Nu måste vi påverka leverantörskedjan och fundera på vilka material vi använder när vi bygger och bygger om.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]