Publicerat 1 mars, 2024

Krisande Kvalitenas rörelseförlust steg under fjärde kvartalet

Det privatägda fastighetsbolaget Kvalitenas rörelseförlust steg under det fjärde kvartalet samtidigt som omsättningen sjönk.

Bolaget omsatte 104,8 miljoner kronor i kvartalet (119,5).

"Det fjärde kvartalet 2023 har inneburit stora ansträngningar för Kvalitena. Fastighetsmarknaden har varit fortsatt pressad med viss ljusning mot slutet av året", säger vd Harald Pousette.

"Dessutom har fastighetsrelaterade kostnader fortsatt upp vilket pressar driftnetton."

Rörelseförlusten uppgick till -222,1 miljoner kronor (-52,7).

Resultatet före skatt uppgick till -1 276,2 miljoner kronor (-198,6).

Förlusten steg kraftigt till -1 177,5 miljoner kronor (-183,1).

Bolaget har inlett en process om företagsrekonstruktion efter att obligationsinnehavare under slutet av 2023 valt att accelerera obligationen.

"Syftet är att under kontrollerade former kunna genomföra den plan där bolaget skall sälja tillgångar och så snart som möjligt till fullo återbetala Kvalitenas samtliga skulder", säger Pousette.

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]