Publicerat 3 december, 2020

Kreditmarginalerna ökar för fastighetsbolagen – Catella

Catellas undersökning visar att kreditmarginalerna ökar för fastighetsbolagen. Aktiemarknadens syn har varit positiv medan bankernas försämrats, konstaterar finanshuset i en kommentar.

”Årets sista CREDI-undersökning tyder på att kreditmarknadssentimentet har svalnat då huvudindexet är tillbaka under 50-strecket, drivet av högre kreditmarginaler i samband med att bankerna täcker upp för förväntade kreditförluster och lägre lönsamhet framöver”, säger Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory på Catella, i en kommentar.

Fastighetsmarknaden har gynnats av stora stimulanser de senaste åren. Men nu börjar fler och fler investerare räkna med högre inflation, menar Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

”De senaste åren har massiva monetära och finanspolitiska stimulanser gynnat fastighetsmarknaden. Emellertid börjar fler och fler investerare räkna med högre inflation framöver när den ekonomiska återhämtningen tar fart nästa år. Centralbankerna kommer att ha en svår balansgång att hantera framöver, då utrymmet för högre långräntor är mycket begränsat med dagens fastighetsvärden."

Fastighetssektorn består också av en mängd undersegment, vilka utvecklar sig olika.

”Under tredje kvartalet återhämtar sig obligationsmarknaden medan förändringarna i kreditspreadar varierar mellan fastighetssegmenten. Fastighetsbolag som fokuserar på kontor har sett sina kreditmarginaler öka tre gånger mer än motsvarande ökning för fastighetsbolag som fokuserar på bostadsfastigheter”, säger Jacob Bruzelius.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]