Publicerat 25 mars, 2021

Kreditbarometern CREDI steg i mars

Kreditbarometern CREDI steg i mars till 53,5 från 45,5 då optimismen återvände bland fastighetsbolagen till följd av förbättrad kredittillgänglighet och minskade kreditmarginaler.

"Huvudindexet är tillbaka över 50-markeringen då fastighetsbolagens optimism till följd av ökad kredittillgänglighet, lägre kreditmarginaler och ökad löptid väger tyngre än bankernas mer pessimistiska syn på sektorn", säger Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory på Catella i en kommentar.

Han säger också: "resultatet från CREDI-enkäten tillsammans med frånvaron av nettoutlåning till fastighetssektorn under andra halvåret av 2020 tyder på ökad aptit för fastighetsfinansiering hos bankerna under första kvartalet 2021 medan obligationsmarknaden förblir ett konkurrenskraftigt alternativ".

Analyschefen Arvid Lindqvist kommenterar amerikanska långräntan.

"Nu ser vi en rejäl ökning av den amerikanska långräntan. Det har delvis spillt över lite på svenska marknadsräntorna, men stigande räntor har ännu så länge inte drabbat transaktionsmarknaden. Det blir intressant att se om den amerikanska ränteuppgången håller i sig men det troligaste är dock att vi får se en korrektion och vi räknar med låga räntor under resten av 2021. Därför tror vi också på ett starkt fastighetsår."

Catellas kreditbarometer CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index och analyser baserade på allmänt tillgängliga uppgifter.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]