[ Annons ]

Större solcellsanläggningar byggs som regel inte idag eftersom man måste betala energiskatt, menar Rikard Silverfur, utvecklings- och hållbarhetschef på Fastighetsägarna. Foto: Shutterstock
Publicerat 15 juni, 2020

Kräver slopad skatt på solel

Energiskatten på egenkonsumerad solenergi måste bort. Det kravet kommer från Fastighetsägarna som menar att Energimarknadsinspektionens i sitt förslag på implementering av EU-lagstiftning helt missat den åtgärd som verkligen skulle göra skillnad.

Nya EU-direktiv ska öka den förnyelsebara energianvändningen. I en rapport föreslår EI (Energimarknadsinspektionen) en lång rad åtgärder på den svenska marknaden för att nå EU-lagstiftning intentioner. Det finns goda förslag som rör fastighetsbranschen, menar Rikard Silverfur, utvecklings- och hållbarhetschef på Fastighetsägarna.

– Exempelvis föreslår EI åtgärder som kan underlätta energigemenskaper. Alltså att fastighetsägare och verksamheter kan ingå i lokala energigemenskap och därigenom samarbeta kring produktion och el-laster. Det är bra!

[ Annons ]

Dock menar Rikard Silverfur att EI helt missat vad som kanske skulle göra allra mest skillnad.

– Energiskatten på förnybar energi som man producerar och använder själv i sin verksamhet bör avskaffas helt för att öka investeringsviljan i fler solcellsanläggningar och minska klimatpåverkan från energianvändning, säger Rikard Silverfur. 

Men fanns det utrymme för EI att ge sig på denna skatt?
– Ja, EU-direktivet säger att länderna ska ta bort hinder för egenkonsumtion av el. Då är det märkligt att det är helt tomt kring detta, säger Rikard Silverfur.

Samtidigt ser det ut att kunna bli ett rot-liknande avdrag för privatpersoner på upp till 50 000 kronor för gröna investeringar nästa år. Detta förslag från Centerpartiet, som är en del i januariavtalet är nu ute på remiss. Tanken är kunna ta del av stöd redan vid köptillfället och inte som med de nuvarande stöden långt i efterhand. 

– Men det gäller inte företag, utan bara privatpersoner. Tyvärr finns det inget samlat grepp kring stöd till företag som vill satsa på förnybart. Nu motarbetas man istället med en skatt, konstaterar Rikard Silverfur.

Han menar att energiskatten på förnybar energi som ett företag producerar och använder själv i sin verksamhet bör avskaffas helt för att öka investeringsviljan i fler solcellsanläggningar och minska klimatpåverkan från energianvändning. Idag beskattas egenanvänd förnybar solenergi om anläggningen överstiger effektgränsen på 255 kW.

– Större solcellsanläggningar byggs som regel inte idag eftersom man måste betala energiskatt även på den el man själv använder om man kommer över effektgränsen. Genom att avskaffa energiskatten på den här elen skulle investeringarna i solcellsanläggningar öka. Att använda mer egenproducerad el, och därmed minska behovet av att köpa el utifrån, måste betraktas på samma sätt som att man till exempel byter till energisnålare LED-lampor. Det är inte hållbart när staten beskattar förbättring av byggnaders energiprestanda, säger Rikard Silverfur.

Effektgränsen på 255 kW har sin grund i ett avtal om gemensam elcertifikatmarknad som Sverige har med Norge. En begränsning som hindrar en effektiv omställning till förnyelsebar energianvändning, när energiskatt behöver betalas för egenkonsumerad el på större solcellsanläggningar.

– Energiskatten i Sverige har bland annat som mål att få ner produktionen och konsumtionen av icke-hållbart framställd energi. Det är beklagligt att då inte kunna ta bort skatten helt på förnybar energi såsom solenergi, som man själv investerat i och använder i den egna verksamheten, säger Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]