Foto: Shutterstock
Publicerat 7 november, 2017

Kräver skärpta straff på handel med svarta kontrakt

I en gemensam debattartikel på DN Debatt argumentarer SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen för skärpta regler och hårdare straff för att komma tillrätta med den växande handeln med hyreskontrakt och den otillåtna andrahandsuthyrningen.

Det är inom ramen för den statliga utredningen ”Åtgärder mot handel med hyreskontrakt” som de tre organistionerna arbetat fram sina förslag. Inlägget på DN Debatt ger med andra ord en tydlig fingervisning om vad utredningen kommer presentera senare idag.

[ Annons ]

En illegal miljardindustri där det är så gott som omöjligt att få någon fälld för brott. Problemen kring handel med svarta lägenhetskontrakt har fått stor uppmärksamhet i media den senaste tiden. Nu ställer sig alltså SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen bakom en rad tuffa förslag.

Den största skillnaden gentemot dagens lagstiftning är att man vill kriminalisera att även köpa ett hyreskontrakt. Man menar att det blivit mer eller mindre accepterat att köpa en hyresrätt inom breda samhällsgrupper. Här villa man se straff med fleråriga fängelstraff på straffskalan. Idag är det bara den som säljer hyreskontrakt som kan straffas. Idag är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Där föreslår man en rejäl straffskärpning, upp till fyra år om brottet är grovt.

Utöver straffskärpningarna vill organisationerna se ett förtydligande av hyreslagen. Man vill att det bara ska vara möjligt att byta mellan hyreslägenheter.Med andra ord ska inte egnahem och bostadsrätter kunna ingå i ett byte med hyreslägenhet.

I debattartikeln resonerar man också kring det det växande problemet med otillåten andrahandsuthyrning. Här har både allmännyttiga och privata bostadsföretag vittnat om både oskäliga hyror och otrygga boendesituationer.

Här föreslår organisationerna ett tak för andrahandshyran. Om det är flera inneboende ska den sammanlagda hyran inte få överstiga förstahandshyresgästens hyra. Även på detta område vill man se straffskärpningar. Att bara  riskera att bli av med lägenheten räcker inte utan man vill se en kriminalisering av otillåten andrahandsuthyrning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]