[ Annons ]

Hett eftertraktad kompetens finns hos nyanlända. Se till att snabba på processerna så att den kommer till nytta, menar Mona Finnström, vd på Fastigo. Foto: Mikael Gustavsen
Publicerat 2 mars, 2017

Kräver politiskt samarbete kring nyanländas etablering

Det behövs snarast en blocköverskridande överenskommelse för att underlätta nyanländas inträde och etablering på arbetsmarknaden. Det kravet riktar nu flera representanter för fastighetsbranschen till de folkvalda.

I en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle riktar Fastigo, Fastighetsägarna, HSB och Sabo konkreta krav på en långsiktig politisk överenskommelse för att på bästa sätt få nyanlända personer i arbete. Det handlar bland annat om att det måste finnas valideringsverktyg för nyanländas kompetens och att det ska finnas enkla men effektiva arbetsmarknadsåtgärder.

[ Annons ]

Bakgrunden är att det till år 2025 behöver byggas 700 000 bostäder. För att klara det måste den kapacitets- och kompetenskris som råder inom bygg- och fastighetsbranschen lösas skyndsamt.

– Det största behovet av arbetskraft finns på byggsidan. På förvaltningssidan behöver vi anställa runt 11 000 personer. Men vi påverkas av byggbranschens boom eftersom vi delvis rekryterar samma kompetens, säger Mona Finnström, vd Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

Hon upplever att fastighetsbranschen hamnat lite i skymundan i arbetsmarknadspolitiken. Detta samtidigt som man inom branschen blivit allt mer medveten om vikten av att få tillgång till den arbetskraft och mångfald som de nyanlända utgör.

Men om behovet är så stort, kan inte branschen lösa detta på egen hand?

– Vi kan göra saker i det lilla, och mycket görs redan. Men man måste komma ihåg att det är många små bolag som inte är så personalintensiva. Om det ska bli mer effektivt krävs det initiativ på riksnivå, säger Mona Finnström.

Hon är uppenbart frustrerad över att ha framfört budskapet under lång tid utan att få respons. Mona Finnström tar som exempel att det redan finns ett fungerade valideringssystem.

– Faval, som systemet heter, har tagits fram av Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och finns översatt till flera språk. Varför det inte använts av Arbetsförmedlingen kan inte jag svara på. Men jag antar att den offentliga upphandling som de måste göra har gått i stå.

Mona Finnström betonar att stödåtgärder som sätts in måste vara lätta att överblicka för arbetsgivaren och inte variera över tid. Därför krävs en långsiktig överenskommelse mellan regering och opposition.

Förutom Mona Finnström är debattartikeln undertecknad av Ulf Nyqvist, styrelseordförande Fastigo, Anders Nordstrand, vd Sabo, Anders Lago, förbundsordförande HSB och Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]