Fastighetsägare är dåliga på att mäta radon och kommunerna ställer inga krav. Cirka 200 000 lägenheter i Sverige har för höga värden, menar Svensk Radonförening.
Publicerat 18 december, 2012

Kraven på att mäta radon ökar

Fastighetsägare är dåliga på att mäta radon och kommunerna ställer inga krav. Cirka 200 000 lägenheter i Sverige har för höga värden, menar Svensk Radonförening.

– Kommunerna tar inte radonproblemet på så stort allvar, säger Michael Lundgren, ordförande i Svensk Radonförening – en intresseorganisation för bolag som sysslar med mätningar och radonsaneringar.

[ Annons ]

Han bygger sin slutsats på en enkätundersökning där 68 procent av kommunerna svarade. Bara 53 procent av de tillfrågade kommunerna ställer krav på radonmätningar av flerbostadshus.

– Därför ingår det i egenkontrollen att göra radonmätningar. Men den kommunala tillsynen varierar mycket från kommun till kommun, och vilka krav de ställer. Det borde vara mer enhetligt, säger Rikard Silverfur på Fastighetsägarna Sverige.

I Stockholms stad har man bestämt att alla flerbostadshus ska mätas de närmaste två åren. Av 11 000 fastigheter finns uppgifter om 5 000 – så
6 000 rapporter måste in.

Enligt Jeanette Hagberg, enhetschef på Miljöförvaltningen i Stockholm, är det ytterst få fastighetsägare som gör mätningar på eget initiativ – störst är bristen hos mindre fastighetsägare.

Vi hittar även höga värden i nybyggda fastigheter som ska ha byggts radonsäkert.”
Jeanette Hagberg, enhetschef på Miljöförvaltningen i Stockholm

 Fastighetsägare har enligt miljöbalken skyldighet att åtgärda olägenheter för människors hälsa.

– Vår erfarenhet visar att var sjätte lägenhet som undersöks ligger över gränsvärdet 200 bequerel. Vi hittar även höga värden i nybyggda fastigheter som ska ha byggts radonsäkert.

Nu uppmanar kommunen fastighetsägare till bostadshus att göra mätningar inom två år.

– Görs inte det får vi gå vidare med förelägganden, säger Jeanette Hagberg.

Hos Fastighetsägarna Stockholm tycker man att kommunens uppmaning är otydlig och man efterlyser också direktiv på hur ofta mätningar ska göras och motiven till det.

– Många undrar säkert varför man ska mäta när det inte skett någon förändring inom fastigheten. Det är inte så lätt att ha rutiner på något man gör sällan, säger Sara Haasmark, expert på förvaltningsutveckling hos Fastighetsägarna.

__________________________________________________

Mätning bör övervägas:

  • Om det är mer än tio år sedan den senaste radonmätningen.
  • Efter en husrenovering, eftersom små sprickor då kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken.
  • Om huset är byggt med blåbetong och därför kan ha extra höga halter av radon i inomhusluften.

Nästa år kommer nya direktiv från Strålsäkerhetsmyndigheten, men det kommer inte innebära några större förändringar jämfört med de nu gällande.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]