[ Annons ]

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Magnus Glans
Publicerat 21 februari, 2022

Kräv schyssta villkor hos dina leverantörer

För att leva upp till ett modernt hållbarhetstänk behöver man ta ansvar för hela sin verksamhet. I sin ledare slår Anders Holmestig ett slag för den nylanserade vägledningen för ansvarsfulla inköp.

Städpersonal som inte finns på den officiella avlöningslistan, anställda som inte har rätt att vistas i Sverige och underleverantörer till byggföretag som undanhåller skatt eller betalar sina anställda löner långt under kollektivavtalens lägstanivåer. Det är bara några exempel på den senaste tidens rapportering i media om svårigheter för företag, myndigheter och privatpersoner med att kontrollera att de leverantörer man anlitar för olika tjänster följer lagar och regler, betalar skatt och har goda villkor för personalen.

Enbart den svarta städmarknaden beräknas omsätta närmare 4 miljarder kronor per år. Lägg därtill de kända problemen i byggbranschen med omfattande illegal arbetskraft, problem med undanhållande av skatt och personal med låga löner och det är lätt att inse att vi står inför en stor samhällsutmaning med en stor svart sektor av underleverantörer. Det handlar om en ekonomisk brottslighet i mångmiljardklassen som förstör för seriösa aktörer genom osund konkurrens med dåliga villkor och som ger lägre skatteintäkter till samhället.

[ Annons ]

Det som också framkommit är de stora svårigheterna för både företag och myndigheter att veta att leverantörer som anlitas är seriösa. Myndighetskontrollen av oseriösa aktörer är inte tillräcklig. Som enskild fastighetsägare är det många gånger svårt att kontrollera detta, många gånger i flera led.

Genom att enbart anlita seriösa leverantörer bidrar vi till en sund konkurrens och att de personer som arbetar i företagen har goda förhållanden.

Fastighetsägarna lanserade därför 2016 en uppförandekod för leverantörer med syfte att ställa gemensamma och höga krav på de leverantörer som fastighetsbranschen anlitar inom bland annat städning och snöskottning. Syftet var tydligt, att skapa en lägstanivå för goda villkor och bidra till en sund konkurrens. Med uppförandekoden som bas är det möjligt att ställa krav på goda sociala och miljömässiga villkor hos leverantörerna som dessutom årligen ska visa att de lever upp till kraven.

Under januari i år tog vi nästa steg genom att lansera en branschgemensam vägledning för ansvarsfulla inköp. Vägledningen ger stöd för hur du som fastighetsägare kan strukturera dina inköpsprocesser, ställa krav på och kontrollera ekonomiska, sociala och miljömässiga villkor hos leverantörerna. Inte bara inför att du ingår ett nytt avtal utan också löpande under hel avtalstiden. Syftet är skapa goda villkor för de som indirekt arbetar för dig.

Ett hållbart fastighetsföretagande handlar inte bara om att bygga och förvalta fastigheter på ett hållbart och energieffektivt sätt. Det handlar om att ta ett helhetsansvar för sin verksamhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Om att maximera positiva och minimera negativa effekter på de som bor, använder och arbetar i fastigheterna.

Genom att enbart anlita seriösa leverantörer bidrar vi till en sund konkurrens och att de personer som arbetar i företagen har goda förhållanden. Där kan Fastighetsägarnas uppförandekod och vägledning vara ett bra stöd. Det är bra för personalen hos leverantörerna, för fastighetsbranschens företag och för samhället.

Anders Holmestig,
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]