[ Annons ]

Emil Bustos och Elis Örjes diskuterar marknadshyror med Gustav Karreskog och Estrid Faust.
Publicerat 13 oktober, 2017

Krav på marknadshyra från både höger och vänster

Under fredagen släppte Timbro två rapporter som ger förslag på reformer i riktning mot marknadshyror. Trots att den ena är skriver av socialdemokrater och den andra av liberaler med bakgrund i Centerpartiet, så är de tämligen överens om problemformuleringen.

På ett lunchseminarium hos Timbro diskuterades de bägge rapporterna. Emil Bustos, doktorand i nationalekonomi har tillsammans med nationalekonomen Elis Örjes båda med bakgrund i den Socialdemokratiska ekonomklubben har skrivit rapporten ”En reformerad bostadsmarknad för ökad jämlikhet”. I väldigt mycket är de överens med juristen Estrid Faust och doktoranden i nationalekonomi Gustav Karreskog, båda med bakgrund i Centerstudenter, som parallellt skrivit rapporten ”Vägen till marknadshyror”.

[ Annons ]

Båda författarparen tar sin utgångspunkt i att det centrala argumentet för bruksvärdessystemet; att det hjälper svaga grupper och motverkar segregation; helt enkelt bevisats inte stämma. De menar också att det nuvarande systemet begränsar utbudet av hyresrätter och därmed den sociala rörligheten. Och inte minst gynnar kösystemet människor med pengar och information.

– Socialdemokratin kan inte acceptera det ojämlika utfall som hyresregleringen ger upphov till. Sverige bör gå mot mer marknadsanpassade hyror och använda andra delar i bostadspolitiken än hyresregleringar, säger Emil Bustos.

Istället vill de se en friare hyressättning vid nya kontrakt medan marknadshyror gradvis fasas in för befintliga kontrakt. Detsamma vill Estrid Faust och Gustav Karreskog.

– Hyresregleringen är en subventionskarusell som gynnar starka grupper på bekostnad av andrahandshyresgäster och skattebetalare. Det är hög tid att gå över till marknadshyror, säger Gustav Karreskog.

Båda rapporterna föreslår att regleringen av hyresnivåer helt försvinner vid nyinflyttning av hyresgäster. Båda trycker på att ett grund­läggande besittningsskydd fortfarande ska finnas kvar. Båda ser också hur det under en övergångsperiod kommer existera två olika system bredvid varandra. För att dagens hyresgäster inte ska behöva se plötsliga hyreshöjningar ska de som redan har hyreskontrakt få behålla dessa. Detta sker så länge de behåller sitt hyreskontrakt, eller tills dess att hyresvärd och hyresgäst kommer överens om en övergång till det nya systemet.

Vad som skiljer de bägge rapporterna är synen på Hyresgästföreningens roll i ett framtida hyressättningssystem.

Socialdemokraterna Emil Bustos och Elis Örjes vill att Hyresgästföreningen ska behålla mycket av den roll de har i dagens system. Hyres­höjningar under gällande kontrakt ske genom kollektiva förhandlingar. Dessa förhandlingar ska dock vara normerade mot utvecklingen av marknadspriserna i området.

Estrid Faust och Gustav Karreskog å sin sida vill avskaffa Hyresgästföreningens roll som kollektiv förhandlare.

– De får gärna företräda hyresgästerna individuellt, säger Gustav Karreskog.

En längre intervju med Emil Bustos och Elis Örjes kan du läsa i nästa nummer av Fastighetstidningen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]