Publicerat 21 december, 2016

Krav på individuell mätning – igen?

Det så kallade vinterpaketet från EU-kommissionen innehåller en oönskad överraskning för de flesta fastighetsägare – nya krav på individuell mätning av värme och varmvatten.

I början av maj i år var det många som drog en lättnadens suck. Efter många års stridigheter satte regeringen ner foten och meddelade att det inte blir något krav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten.

[ Annons ]

Men nu kan allt börja om på nytt.

Den 30 november lade nämligen EU-kommissionen fram sitt ”vinterpaket” som går under namnet: ”Ren energi för alla i Europa – att frigöra Europas tillväxtpotential”. Det är över tusen sidor lagtext med olika förslag.  Bland annat föreslås ett bindande mål, med nationella planer för varje land, på 30 procents energieffektivisering till 2030.

Ur fastighetsägarsynpunkt finns det saker i vinterpaketet som är positiva. Men det föreslås också en skärpning av kravet på individuell mätning och debitering.

Nu bör det betonas att mycket kan hända på vägen. Förslagen ska först behandlas av EU-parlamentet och medlemsländerna.

I dokumentet talas det visserligen om att mätare bara ska installeras i befintliga byggnader när det är kostnadseffektivt. Men i nästa stycke talas det om att i nya byggnader och vid större renoveringar så ska individuella mätare alltid tillhandahållas (be provided).

– Kostnadseffektivitet verkar här inte längre spela någon roll. Sedan kan man ju också fundera över vad som egentligen menas med ”be provided”. Är det samma sak som att de alltid ska installeras? Det är som sagt mycket som behöver tolkas och tas in, konstaterar Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

En annan sak det talas om är att i de fall där mätare redan är installerade men inte kan fjärravläsas så måste dessa bytas ut mot mätare som kan fjärravläsas.

– Som jag ser det är det ett resursslöseri att byta ut fullt fungerande mätare bara för att de inte kan fjärravläsas, säger Rikard Silverfur.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]