Nu tillsätter regeringen en utredning för att skapa enklare byggprocesser. Utredaren Lars Magnusson får uppdraget att se över hur processen från idé till färdigt hus kan kortas rejält.
Publicerat 16 november, 2012

Krav på detaljplaner och bygglov ska ses över

Nu tillsätter regeringen en utredning för att skapa enklare byggprocesser. Utredaren Lars Magnusson får uppdraget att se över hur processen från idé till färdigt hus kan kortas rejält.

Lars Magnusson får i uppdrag att se över dagens krav på detaljplaner och bygglov i byggprocesser.

[ Annons ]

– Jämfört med många andra länder tar det ofta extremt lång tid att bygga hus i Sverige. Processen från idé till att huset står färdigt tar inte sällan upp till tio år – i Tyskland kan samma process ta två år. Vi måste fråga oss vad vi gör för fel. Om vi ska få upp byggtakten kan vi inte ha processer som drar ut i all evighet. Systemet slår också effektivt ut många små byggföretag från marknaden, för de har inte råd att köpa mark och sedan vänta i tio år på att börja bygga och få in intäkter, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Flera andra europeiska länder, till exempel Tyskland och Storbritannien, har en betydligt snabbare process när ett byggprojekt ska förverkligas, bland annat för att myndigheternas prövning av ett bygge ofta fokuseras till ett tillfälle.

– Många gånger när man prövar en detaljplan är förslagen väldigt lika de hus som redan byggts i närheten, till exempel i husens höjd, takutformning och färgsättning. I de fallen kanske man kan överväga att byggprojektet bara prövas i samband en gång, i och med ansökan om bygglov, säger Stefan Attefall.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]