[ Annons ]

Örebro ska bli bäst i Sverige på att motverka hemlöshet och utanförskap på bostadsmarknaden. Ett nytt steg mot detta mål är ett nytt samarbetsavtal mellan kommunen och lokala fastighetsägare om så kallade övergångsbostäder.
Publicerat 8 oktober, 2013

Förnyat samarbete mot hemlöshet i Örebro

Örebro ska bli bäst i Sverige på att motverka hemlöshet och utanförskap på bostadsmarknaden. Ett nytt steg mot detta mål är ett nytt samarbetsavtal mellan kommunen och lokala fastighetsägare om så kallade övergångsbostäder.

Redan 2009 slöts ett samarbetsavtal mellan Fastighetsägarna och Örebro kommun för att utveckla samarbetet kring bostadssociala frågor. Nu fördjupas samarbetet genom ett nytt avtal som inkluderar samtliga målgrupper som har svårt att häva sig på den öppna bostadsmarknaden.

[ Annons ]

– Kommunens fastighetsägare vill ta ett gemensamt ansvar i att utveckla staden och bostadsförsörjningen för örebroarna. Att Örebro utvecklas på ett positivt sätt är viktigt för oss. Då gäller att vi tar ansvar på de sätt vi kan, exempelvis genom att bidra med lägenheter och föra en kontinuerlig dialog med kommunen i frågor som är viktiga för medborgarna, säger Björn Åqvist, ordförande i Fastighetsägarna Örebro län, till vardags VD för fastighetsföretaget AB Carlsson & Åqvist.

Kommunens övergångsbostäder syftar till att introducera kommuninvånare, som av olika skäl är utestängda från den vanliga bostadsmarknaden, till ett eget boende. Detta avtal är avsett att användas i samband med att en fastighetsägare upplåter en hyreslägenhet till Örebro kommun, som i sin tur hyr ut lägenheten i andra hand till en sådan kommuninvånare som är i behov av en övergångsbostad. Avtalet syftar till att bereda Örebro kommun möjlighet att uppfylla sitt ansvar att ordna boende för de grupper som omnämns i detta avtal samtidigt som fastighetsägarna som upplåter bostäder inom ramen för detta avtal ska garanteras en snabb och smidig hantering, ekonomisk trygghet, snabb avveckling och trivsel för övriga hyresgäster hos respektive fastighetsägare.

– Vi har i kommunen ägnat mycket tid och resurser åt att utvärdera processerna kring bostadssociala frågor. Vi har nu tagit fram ett nytt samarbetsavtal med fastighetsägare i kommunen, vilket inkluderar samtliga grupper som har svårt att hävda sig på den öppna bostadsmarknaden. Samarbetet är viktigt eftersom kommunen är beroende av fastighetsägarnas engagemang för att kunna uppnå våra bostadspolitiska mål, säger kommunalråd Rasmus Persson (C).

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]