Publicerat 14 maj, 2020

Kraftigt sjunkande prisförväntningar för bostäder – Skop

Coronapandemin har fått stort genomslag på bostadsmarknaden. Prisförväntningarna för bostäder sjunker kraftigt och befinner sig nu på nivåer senast sedda under finanskrisen. Det framgår av Skops senaste undersökning mellan 30 april till 8 maj.

”Man får gå tillbaka till finanskrisen 2008 för att finna en motsvarande utveckling med kraftigt sjunkande prisförväntningar. Då återhämtade sig dock prisförväntningarna snabbt och inom ett halvår hade marknaden återvänt till ett läge med tro på stigande bostadspriser”, säger docent Örjan Hultåker.

”Nu är det en klar risk för att det tar längre tid än 2008 för prisförväntningarna att återhämta sig. Orsaken till det är att årets kris beror på en pandemi som slår direkt mot den reala ekonomin”, tillägger han.

Skops förväntansindex för bostadsrättspriser, det vill säga skillnaden mellan de som tror på högre respektive lägre priser om ett år, är -42 vid månadsskiftet april/maj. Senaste gången index var nere på samma tal var i november 2008 under brinnande finanskris.

Mätt i procent är det bara 9 procent som tror på högre bostadsrättspriser om ett år. Andelen som tror på sjunkande priser är 51 procent och resterande 40 procent tror på oförändrade priser.

”Det är inte osannolikt att vi ser en nedåtriktad prisspiral när många tror att priserna blir lägre om ett halvår. Om många då väljer att skjuta upp sina köp minskar efterfrågan på villor och bostadsrätter vilket kan driva ned prisnivån och förväntningarna”, säger Örjan Hultåker.

https://skop.se/main/wp-content/uploads/2020/05/Sjunkande-prisforvantningar-for-bostader-14-maj-2020.pdf

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]