Bostadshus i Västra Götaland får rejält höjda taxeringsvärden från och med 2016. För lokaler är det fastighetsägare i framför allt några Norrlandskommuner som drabbas av de högsta skattepåslagen. Här är kommunerna som får högsta höjningarna.
Publicerat 30 september, 2015

Kraftigt höjda taxeringsvärden i Västsverige nästa år

Bostadshus i Västra Götaland får rejält höjda taxeringsvärden från och med 2016. För lokaler är det fastighetsägare i framför allt några Norrlandskommuner som drabbas av de högsta skattepåslagen. Här är kommunerna som får högsta höjningarna.

Lantmäteriet har för Fastighetstidningens räkning tagit fram de nya taxeringsvärdena som kommer att gälla från och med hyreshustaxeringen nästa år. Det är visserligen en prognos som kan ändras beroende på den information som kommer in från fastighetsägarna men enligt Henrik Roos, sektionschef för fastighetsekonomi på Lantmäteriet ska de vara så ”nära sanningen man kan komma”.

[ Annons ]

Värderingen utgår från hyresförändringar som gjorda, försäljningar i varje område och värderingar som gjorts av oberoende värderare.

– Varje fastighetsägare hart förstås möjlighet att komma in med andra uppgifter om sin fastighet som leder till andra värderingar än de vi har, säger Henrik Roos.

Tydligt är att bostadshus rejält ökat i värden sedan den förra taxeringen 2013, och då framför allt i västra Sverige. I Halmstad upp med 34 procent och Göteborg 33 procent. För hela Västra Götalands län med totalt 13 634 bostadshus är uppgången 21 procent. Motsvarande siffra i Skåne är 14 procent och i Stockholms län 12 procent.

Nu  påverkar höjningarna inte den kommunala fastighetsskatten för bostadsfastigheter så mycket eftersom den sedan 2008 är satt till ett takbelopp mellan 1200 och 1300 kronor per lägenhet. För 2016 är beloppet fastställt till 1 268  kronor per lägenhet.

– Men höjda taxeringsvärden på bostäder kan slå hårt om politiken bestämmer sig för att ändra förutsättningarna, påpekar Ulla Werkell, skatteexpert på Fastighetsägarna Sverige.

Däremot slår det direkt mot kommersiella lokaler som får höjningar av den statliga fastighetskatten. Fastighetskatten är här 1 procent av taxeringsvärdet. En kostnad som dock för det mesta förs över till hyresgästerna.

För dessa kommersiella fastigheter är de största höjningarna i Västerås 15 procent, Luleå 13 och Gällivare 12 procent. Många kommuner i Norrland är med på listan över de som får högsta höjningarna för lokaler.

Skatteverket gör i år en uppdelning av hyreshus med tre olika sektorer. Koden 320 står för fastigheter med enbart bostäder, kod 325 enbart lokaler och 321 fastigheter som har en blandning av lokaler och bostäder.

Industrifastigheter är inte med eftersom ny taxering sker vart sjätte år, nästa görs alltså om tre år.

Hos Skatteverket ser man gärna att deklarationerna görs på e-tjänsten som är redan är öppen. Förra gången 2013 var det runt 20 procent av deklarationerna som lämnades över nätet, men i år hoppas Per Husberg, verksamhetsutvecklare på Skatteverkets huvudkontor, att det blir fler.

– Vi har arbetat fram en bättre och förhoppningsvis mer pedagogisk tjänst nu. Den förra var rätt oöverskådlig och var svårt att navigera i.

Fakta/ Fastighetstaxering 2016

  • Deklarationerna är redan utskickade och svaren ska in senast den 2 november. Därefter räknar Skatteverket fram den slutgiltiga taxeringen och lämnar besked i slutet av juni. 
  • Vill man veta taxeringen innan dess ska fastighetsägare anmäla sig till tjänsten Mina meddelanden. Då skickas varje beslut ut som en pdf-fil den 15 juni nästa år. 
  • Det är som vanligt möjligt att överklaga sitt taxeringsbeslut fem år från det taxeringen är gjord. 

Kommunerna med högst höjning av taxeringsvärden av bostäder

Halmstad 34 %

Göteborg 33 %

Trollhättan 30 %

Härryda 29 %

Varberg 27 %

Karlstad 26 %

Kiruna 26 %

Borås 24 %

Tidaholm 24 %

Skövde 22 %

Kommunerna med högst höjning av taxeringsvärden av lokaler

Västerås 15 %

Luleå 13 %

Gällivare 12 %

Kiruna 11 %

Göteborg 11 %

Skövde 11 %

Solna 10 %

Piteå 10 %

Stockholm 9 %

Örebro 9%

Fotnot: I denna listning finns inte små kommuner med färre än 100 hyreshusenheter huvudsakligen bostäder och/eller 50 hyreshusenheter huvudsakligen lokaler. Underlaget är där för litet för att vara säkert.

Taxeringsvärden för storstadslänen 2016

Här är de nya taxeringsvärden för Stockholms, Västra Götalands och Skånes län. (Öppnas som pdf)
Kod 320 är hus med enbart bostäder, 321 med blandning av bostäder och lokaler och 325 enbart fastigheter med lokaler.

Taxeringsvärden Stockholms län 2016

Taxeringsvärden Västra Götalands län 2016

Taxeringsvärden Skånes län 2016

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]