[ Annons ]

Publicerat 26 juni, 2017

Kostsamt att halka efter i digitalisering

Svensk byggsektor har långt kvar i sin digitala förflyttning med förlorade affärsmöjligheter som konsekvens. Den slutsatsen drar i alla fall Svensk Byggtjänst i en undersökning.

De stora bygg- och bostadsföretagen ser en tydlig ekonomisk vinning med en ökad digitalisering. Men de befinner sig bara i startgroparna.  Det är den bild som tonar fram i rapporten ”Byggbranschen och digitalisering” från Svensk Byggtjänst. Undersökningen baseras på intervjuer med 300 chefer hos byggentreprenörer, installatörer och bostadsbolag.

[ Annons ]

– Tidigare studier, som Vismas digitaliseringsindex, har pekat på att byggsektorn är en av de sämsta branscherna i landet vad gäller digitalisering i övergripande ekonomiska och administrativa termer. Med denna nya undersökning vill vi ge en mer djupgående bild av läget, förklarar Urban Månsson, vd på Svensk Byggtjänst.

I undersökningen uppger över 60 procent att de är väl införstådda med begreppet digitalisering. Men 76 procent känner inte till eller har mycket låg kännedom om internet of things.

– Kunskapsnivån och mognadsgraden är förvisso mycket större hos de allra största företagen och bland bostadsbolagen – än hos de medelstora och mindre. Men sammantaget visar undersökningen att byggsektorn har en stor resa och förflyttning att göra längre än andra branscher, säger Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta och huvudansvarig för undersökningen.

Hälften bedömer att en ökad digitaliseringsgrad ger en bättre tjänst gentemot kund. Men då ser man det främst som en konkurrensfördel och besparingsmöjlighet snarare än en intäktskälla.

– Här finns en risk att företagen har en för defensiv inställning till digitaliseringen och inte ser nya affärsmöjligheter, menar Magnus Johansson.

Mindre än hälften bedömer att de kan erbjuda digitaliseringstjänster i sitt tjänsteutbud. Och bara 35 procent anger att de idag arbetar aktivt med digitalisering i verksamhets- och affärsplaner. Fastighetsbranschen får däremot ett gott betyg i Vismas digitaliseringsindex, med en digitaliseringsgrad på 48 procent, vilket är åtta procent högre än riksgenomsnittet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]