[ Annons ]

Hyresgäster i Kiruna och Gällivare kan drabbas ekonomiskt när staden ska flyttas. Nu vill Hyresgästföreningen att regeringen ålägger LKAB att ta ansvar för stadsomvandlingens flyttkostnader. Men Fastighetsägarna tror att det finns fler vägar att gå.
Publicerat 6 februari, 2015

Kostnader för stadsflytt oroar i Kiruna och Gällivare

Hyresgäster i Kiruna och Gällivare kan drabbas ekonomiskt när staden ska flyttas. Nu vill Hyresgästföreningen att regeringen ålägger LKAB att ta ansvar för stadsomvandlingens flyttkostnader. Men Fastighetsägarna tror att det finns fler vägar att gå.

En stor stadsomvandling pågår i Kiruna och Gällivare kommuner. För att statliga LKAB ska kunna fortsätta bryta malm måste stora delar av det nuvarande bostadsbeståndet rivas. Det nuvarande beståndet kommer att ersättas med nyproduktion – en uppgradering som Hyresgästföreningen befarar blir kostsam för de individuella hyresgästerna.

[ Annons ]

”Om en hyresvärd inte har en likvärdig lägenhet tillgänglig, tvingas hyresgästen i normalfallet att acceptera en hyresrätt med betydligt högre hyra”, skriver Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande, och menar vidare att möjligheterna att flytta till andra städer eller orter är få för de berörda invånarna.

Hyresgästföreningen har förhandlat med LKAB i drygt ett års tid. Samtalsklimatet uppges vara gott, men någon överenskommelse med bolaget har ännu inte uppnåtts. Henry Magnusson, regionchef för Hyresgästföreningen region Norrland menar att det finns en stor oro bland hyresgästerna och att frågan nu måste få en lösning.

Av den anledningen har vi idag lämnat en skrivelse till regeringen. Där föreslår vi att de genom ett ägardirektiv till LKAB uppdrar åt bolaget att vidta de åtgärder som krävs för att nuvarande hyresgäster inte ska drabbas ekonomiskt av stadsomvandlingen, säger Henry Magnusson.

Peter Sörman, vice VD Fastighetsägarna MittNord, menar att man ska vara försiktig med åtgärder som stör den lokala marknaden.

Om enskilda individer inte har förmågan att lösa sitt boende måste det istället lösas med individuellt riktat bostadsstöd från kommunen.

Peter Sörman, vice VD Fastighetsägarna MittNord, menar att man ska vara försiktig med generella åtgärder som stör den lokala marknaden.

– Om enskilda individer inte har den ekonomiska förmågan att lösa sitt boende måste det istället lösas med individuellt riktat bostadsstöd från kommunen.

Men Peter Sörman tror att det behovet i realiteten är litet. Dels har hyresnivåerna varit mycket låga tidigare, dels finns det en betalningsförmåga hos flertalet som flyttar till nyproduktion.

– Jag har pratat med LKAB Fastigheter som menar att de som tycker att det blir för dyrt att flytta till en nyproducerad lägenhet kommer att kunna lösa sitt boende genom de vakanser som uppstår i det äldre bestånd som blir kvar, säger Peter Sörman.

Tidigare på fastighetstidningen.se:

Sprickor upp i dagen – ännu oklart om ersättning till fastighetsägare i Kiruna

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]