Statskontoret har utrett korruptionen i svenska kommuner och landsting på uppdrag av regeringen. Utredningen visar att korruptionen ökar och värst utsatt är byggbranschen.
Publicerat 12 juni, 2012

Korruptionen ökar i Sverige – värst i byggbranschen

Statskontoret har utrett korruptionen i svenska kommuner och landsting på uppdrag av regeringen. Utredningen visar att korruptionen ökar och värst utsatt är byggbranschen.

Under åren 2003 till 2010 tog Riksenheten mot korruption vid Åklagarmyndigheten emot 130 anmälningar om korruptionsbrott i den kommunala sektorn. Det är ungefär 20 anmälningar per år.

[ Annons ]

I störst andel fall har de upptäckta och anmälda brotten gällt byggbranschen. I dessa fall har mutorna i högre grad än andra branscher riktats mot cheferna i kommunerna och landstingen. I övriga branscher gäller förmånerna oftast den underställda personalen.

Den vanligaste mutan som upptäckts är en resa. Men utredningen säger samtidigt att den upptäckta och anmälda korruptionen säger väldigt lite om den faktiska korruptionen. Det kan delvis bero på att kommuner och landsting i väldigt liten utsträckning anmäler misstanke om brott.

I de kommunala bolagen, som till huvuddel ägnar sig år fastighetsverksamhet, är medvetenheten om korruptionen och korruptionsriskerna mindre och de säger att korruption är ovanligt.

Men i bostadsbolagen ser bilden annorlunda ut. 84 procent av de tillfrågade byggföretagen bedömer att det finns korruption i byggbranschen.

Nu menar Statskontoret att det måste till mer kunskap och riktlinjer om arbetet mot korruption. Statskontoret föreslår att regeringen tillsammans med SKL tar fram riktlinjer för arbetet med korruption. De tycker även att det måste finnas bättre skydd för personer som slår larm om korruption.

Läs hela rapporten här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]