[ Annons ]

Köpcentrum tappar mark till e-handeln. Foto: Shutterstock.
Publicerat 5 december, 2017

Köpcentrum tappar i försäljningstillväxt

Enligt en prognos från HUI Research kommer köpcentrumbranschens tillväxt att öka med 1 procent under 2017. Det är en betydligt mindre ökning än föregående år, vilket kan förklaras av den ökade e-handeln.

När utvecklingen summerades för 2016 stod det klart att både köpcentrum och handelsområden stärkt sin position i detaljhandeln. Prognosen för 2017 visar på en svagare tillväxt för köpcentrum och handelsområden. Samtidigt plockar e-handeln allt större marknadsandelar.

[ Annons ]

Prognosen som gjorts av HUI Research, utgår från kända nyckeltal för 2017, branschernas utveckling, e-handelns tillväxt och utbyggda handelsplatser. Köpcentrumhandelns prognostiserade tillväxt för 2017 väntas bli 1 procent, vilket kan ställas mot 2016 års tillväxt om 5 procent. En viktig förklaring till den minskade tillväxten är att köpcentrumen tappar marknadsandelar till e-handeln.

– Under 2017 har nyproduktionen bromsat in, vilket starkt bidrar till den lägre prognostiserade utvecklingen. Däremot bidrar restauranger och service till ökad tillväxt. Branschen håller på att ställa om till att bli mer av en mötesplats än en shoppingdestination, säger Tobias Rönnberg analytiker på HUI.

Mer om den utvecklingen finns att läsa i artikeln ”Det stora detaljhandelsskiftet” i nästa nummer av Fastighetstidningen som utkommer den 11 december.  

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]