[ Annons ]

I den östra delen av Södra Kroppkärr, Karlstad, växer ett nytt bostadsområde fram med cirka 120 bostäder. Med inflyttning från 2023. Illustration: E/S-A Arkitekter
Publicerat 22 juni, 2023

Köpare och säljare står långt från varandra

I Karlstad arbetar kommunen med målet att uppnå 100 000 invånare år 2025. Befolkningstillväxten i kommunen bidrar till ytterligare bostadsexploatering samt utbyggnation av infrastrukturen.

Bostäder 

Transaktionsvolymen i Karlstad domineras och har under flertalet år dominerats av bostadsfastigheter. Något som inte är direkt specifikt för just bostadsmarknaden men som är extra tydligt just nu är att köpare och säljare har olika syn på marknadens förutsättningar. Det gör att transaktionsaktiviteten blir mycket låg. Vilket gör det svårt att säkerställa åt vilket håll utvecklingen är på väg just nu.

[ Annons ]

Bedömningen är att direktavkastningskraven stigit. Prognosen för det närmaste året är mycket osäker, men marknaden bedöms bli fortsatt avvaktande med risk för fortsatt stigande direktavkastningskrav.

I den östra delen av Södra Kroppkärr, cirka tre kilometer från centrum, växer ett nytt bostadsområde fram. Planen är att bygga cirka 120 bostäder med 20 nya villatomter. Under hösten och vintern 2020 förberedde kommunen för byggnationen och infrastrukturen stod klar 2022. Bostadsbyggnationen är i gång och under våren/försommaren 2023 flyttar de fösta boendena in.

Generellt har bostadsbristen minskat något i Karlstad. I Boverkets senaste enkät rapporterar kommunen att det råder balans på bostadsmarknaden. För 2022 var det underskott.

Lager/Logistik

Marknaden inom lager- och logistikfastigheter är relativt stabil. En del nyetableringar i det nya industriområdet Bråtebäcken.

Kontor 

Höjda kostnader och indexreglerade hyresavtal kan leda till problem och ökad risk för vakanser i bestånden.

Handel 

Hög inflation och ökad e-handel skapar problem. Ökad vakansgrad och lokaler, även i attraktiva a-lägen, står tomma.

Investeringsmarknad 

Transaktionsvolymen domineras av bostäder följt av kontor och är hittills något lägre i jämförelse med föregående år.

Sofia Eliasson, Svefa

I Riksbyggens bostadsrättsprojekt Hammarötassen strax utanför Karlstad sker inflyttning i 40 lägenheter där allt är sålt. Illustration: Riksbyggen

”VI BYGGSTARTAR OM KALKYLEN GÅR IHOP”

Stiftelsen Karlstadshus är näst största bostadsföretaget i Karlstad och ägs av Karlstad kommun och Riksbyggen. Beståndet är 2 600 hyresrätter där i princip alla är byggda under 60- och 70-talet. På 90-talet tillkom ett hundratal lägenheter. Men sen dess har det varit stiltje för nyproduktion, tills nu.

– Vi projekterar 100 lägenheter i Klara Park och Färjestad med cirka 70 lägenheter. Vi har varit ett förvaltande bolag men nu vill den nya styrelsen att vi tillskapar fler bostäder, säger Anders Dahlén, vd i Stiftelsen Karlstadshus.

Än så länge är inte beslut fattade och ingen entreprenör kontrakterad.

– Om vi får ihop kalkylerna kan vi byggstarta Klara Park i höst.

Riksbyggen har även bostadsrättsprojekt i Karlstad. I Hammarötassen strax utanför Karlstad sker inflyttning i 40 lägenheter där allt är sålt. I pipeline ligger 60 lägenheter i Klara Park (intill hyresprojektet) där planen är säljstart i höst och eventuellt är bygget igång sommaren 2024.

– Det blir ju avhängigt försäljningen och vi ska ha hälften sålt innan byggstart, säger Martin Linsten, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Karlstad.

Han konstaterar att de högre räntorna pressar köparna men han hoppas att den sämre konjunkturen även ska ge effekt på byggkostnaderna.

– Entreprenadpriser som gått upp rätt mycket och blivit tuffa för oss och vi ser nu att det är mer konkurrens och priserna är på väg ner till mer normala nivåer, säger Martin Linsten.

David Grossman

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]