Publicerat 28 september, 2020

Kontraktsskrivningen för kvarter India igång, mer än hälften av kontrakten påtecknade – Amhult 2

Fastighetsbolaget Amhult 2 har under september ägnat sig åt hederligt vardagsarbete, skriver vd Maria Nord Loft i senaste månadsrapporten.

Medan hyresgästerna Apoteket och Systembolaget planerar sin oktober-inflyttning i kvarter Radarflyget 2, fortsätter arbetet i kvarter India. Där pågår det bland annat installationer, väggmonteringar och montage av takstolar på de olika husen.

”Kontraktsskrivning pågår också för dessa bostäder och hittills är 53 av 95 kontrakt påtecknade och i princip samtliga lägenheter är tilldelade”, skriver Loft.

Vad gäller parkeringshuset har entreprenören lagt upp stommen och kvar återstår arbeten för bland annat asfaltsbeläggning, el, linjemarkering och skyltar, skriver Amhults vd.

När det kommer till tvärförbindelsen i Torslanda skriver Nord Loft att det rapporterats att Trafikkontoret arbetar med genomförbarhetsstudien.

”Parallellt med utförandestudien har Stadsbyggnadskontoret börjat arbeta med en detaljplan för tvärförbindelsen. Detaljplanearbetet sker i nära samarbete med Trafikkontoret. Den tidplan som kommunicerats för projektet innebär en genomförandestudie 2019-2021, en detaljplan 2020-2022 med upphandling projektering 2021, projektering 2022, och slutligen upphandling av produktion 2022 och produktion 2023-2024”, avslutar Loft.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]