[ Annons ]

Göteborgs befolkning ökar och det är stor efterfrågan på bostäder, men kontorsvakanserna är på vissa ställen i området relativt höga.
Publicerat 16 september, 2011

Kontorsytorna bör ta fart i Göteborg

Göteborgs befolkning ökar och det är stor efterfrågan på bostäder, men kontorsvakanserna är på vissa ställen i området relativt höga.

NÄRINGSLIV

[ Annons ]

Det bor i dag 515 100 personer i Göteborgs kommun, vilket är en ökning med 6 400 personer jämfört med förra året. Under de senaste tio åren har befolkningen ökat med 52 700 personer eller 11,4 procent. Ökningen beror främst på att antalet nyfödda  är rekordstort. Sysselsättningen första kvartalet 2011 visar en ökning för fjärde kvartalet i rad i Göteborgsregionen. Flest jobb skapas för närvarande inom den privata tjänstesektorn, men även bygg, läkemedelsföretag och delar av industrin anställer.

Rosenlundsgatan 8 i centrala Göteborg, en av fastigheterna i portföljen som Wallenstam köpte av Niam i år för cirka 1,2 miljarder kronor. Total yta 55 000 kvadratmeter.

INVESTERARMARKNADEN
Under 2010 omsattes fas­tigheter för 4,8 miljarder i Göteborg. Mer än hälften var bostadsfastigheter. Den enskilt största affären var Willhemsaffären där första AP-fonden köpte en bostadsportfölj för 7 miljarder från Acta. Fastigheter i Göteborg stod för en femtedel av portföljens värde.
Under första halvåret 2011 har fastigheter till ett värde av cirka 3 miljarder omsatts i Göteborg. Kontor har varit den största sektorn med två tredjedelar av transaktionsvolymen. Den största affären var Wallenstams förvärv av sju kontorsfastigheter i centrala Göteborg från Niam.

Bostadshus på Bangårdsgatan, 452 lägenheter med totalt 26 000 kvadratmeter. Köpare Kjell Anderssons byggnadsfirma – säljare Stigbergets fastighetsutveckling.

BOSTÄDER
Efterfrågan på bostäder, både småhus, bostadsrätter och hyresrätter, är hög och lediga hyresrätter förmedlas omgående. Under 2010 färdigställdes 1 843 bostäder inklusive ombyggnadsprojekt, vilket är en ökning med närmare 30 procent jämfört med året innan. Närmare hälften av nyproduktionen 2010 uppläts med hyresrätt, vilket är en relativt hög andel jämfört med många andra kommuner. Regionala prognoser visar på att bostadsbyggandet i Göteborg kommer att öka kraftigt under framförallt 2013–2015. De senaste tio åren har närmare 13 000 lägenheter ombildats till bostadsrätt i Göteborg. De flesta ombildningarna har ägt rum i de centrala delarna.

LOKALER
Göteborg är den näst största kontorsmarknaden i Sverige med en kontorsstock på 3,3 miljoner kvadratmeter i Stor-Göteborg. De största kommersiella fastighetsbestånden innehas av Diligentia, Castellum, Wallenstam, Alecta, GE, Platzer, Stena, Bygg-Göta och Vasakronan.
Cirka 870 000 kvadratmeter kontor ligger i CBD (Central Business District) som utgörs av Nordstaden, Inom Vallgraven, Lilla Bommen samt Kungsportsavenyen. Området Inom Vallgraven har i stor utsträckning ett äldre kontorsbestånd med inslag av mindre lokaler. Företag som söker större, moderna lokaler i CBD hänvisas istället till Lilla Bommen och området kring “Läppstiftet” samt till Östra Nordstaden.
Göteborg har generellt sett upplevt en förbättrad hyresmarknad det senaste halvåret, men hyrorna har ännu inte riktigt tagit fart. De högsta hyrorna för lokaler större än 500 kvm ligger på 2 100–2 400 kr/kvm i Göteborg. Nivåer upp på 3 000 kr/kvm förekommer i enstaka fall, exempelvis i Läppstiftet. Hyresutvecklingen förväntas även fortsättningsvis vara svagt positiv.
På norra sidan av Göta Älv ligger det relativt nybyggda området Norra Älvstranden. Här ligger Lindholmen Science Park med hyresgäster såsom Volvo Cars, Ericsson och IBM. På Norra Älvstranden är kontorsvakanserna relativt höga och hyrorna är därför under press. Olika former av hyres­rabatter, såsom hyresfria perioder, är vanliga. För moderna lokaler ligger hyrorna på 1 800–2 000 kr/kvm och år.
Gårda, öster om CBD, är en stadsdel som under 1980-talet uppgraderades till en modern kontorsmarknad. Marknads­hyran ligger på 1 500–1 800 kr i Gårda för lokaler som är uppförda för 15–20 år sedan. Högre nivåer uppnås i nyproducerade kontor. Skanskas exploatering i Gårda har gett området ett lyft med mer utvecklad närservice i form av restauranger och annat.

Kontorsfastighet Gullbergs strandgata 9. Förvärvad av Alecta från RREEF. Total yta 15 000 kvadratmeter.

SLUTSATSER
Göteborg ligger i ett strategiskt läge för både de skandinaviska och baltiska marknaderna och har en väl utvecklad infrastruktur. Detta skapar både goda förutsättningar och starka incitament för företag att etablera sig i regionen framöver. Som en följd av den ekonomiska krisen har efterfrågan på lokaler mattats något under de senaste två åren, men om man tittar på lite längre sikt och ser Göteborg i rollen som ett fortsatt växande nav på västkusten, så ser läget betydligt ljusare ut.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Karin witalis
DTZ

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]