Publicerat 17 november, 2020

Kontorslokaler som kan anpassas till digitala behov ses som vinnare i fastighetssektorn – SHB

Handelsbanken pekar ut flexibla och hållbara fastigheter som framtidens vinnare inom fastighetssektorn.

"Räkna med att lågkonjunkturen i pandemins spår även påverkar fastighetsmarknaden på längre sikt. Trenden mot mindre kontorsyta per anställd förstärks av ökat hemarbete", skriver Handelsbanken i ett pressmeddelande med anledning bankens senaste Fastighetsrapport.

"Men kontoret som arbetsplats kommer inte försvinna. Kontorslokaler som kan anpassas till digitala behov ser vi som vinnare", säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

Kapitalmarknaden för kommersiell fastighetsfinansiering frös i princip i våras. Men nu är den igång och finansieringskostnaderna har minskat - även om det är dyrare än innan.

Ekonomerna på banken ser att en konjunkturåterhämtning är i sikte.

”Med ett vaccin på ingång och fortsatta massiva stimulanser finns förutsättningar för en trevande konjunkturåterhämtning”, säger Christina Nyman.

Banken gör bedömningen att bostadspriserna kommer att vara stabila.

"Vi räknar med att bostadspriserna nu går in i en lugnare fas, men fortsätter att öka svagt, enligt fastighetsrapporten. Det finns en hög underliggande efterfrågan på bostäder eftersom befolkningen under lång tid ökat mer än byggandet."

Vidare bedömer Handelsbanken att pågående trender förstärks, såsom ökad e-handel, ökad digitalisering och minskad efterfrågan på kontorsyta.

"Men några alarmistiska slutsatser om att städers attraktionskraft är på väg bort har vi inte, tvärtom. Samtidigt ser vi en fortsatt stark investeringsvilja inom samhällsfastigheter och energieffektivitet, pådrivet av demografiskt tryck och politiska satsningar", säger Christina Nyman och tillägger:

"Den oro vi hade tidigare att pandemin skulle sätta klimatarbetet på paus har lagt sig och istället ser vi framför oss en grön renoveringsvåg och ett fortsatt fokus på grön finansiering".

Gällande fastighetsaktier konstaterar fastighetsrapporten att de olika marknadssegmenten lever i skilda världar

"För att vara i grunden stabila tillgångar med trögrörliga intäkter har fastighetsaktier under året uppvisat sällan skådade rörelser. På bara några veckor i mars gick aktievärderingen från hög till låg och trots markant uppgång sedan botten i mars handlar fastighetsaktierna fortfarande lägre än vid årsskiftet. Lågkonjunktur och accentuerade strukturella trender i pandemins spår innebär att fastighetsmarknaden är i en vändpunkt. Fastighetsrapportens experter räknar med stigande vakansgrader och avstannande värdetillväxt under det närmaste året. Men de olika marknadssegmenten lever i skilda världar".

"Även om både riskerna och osäkerheten minskat sedan första halvåret, så är de inte bortblåsta och med den trevande konjunkturåterhämtning vi ser framför oss kan ny turbulens inte uteslutas", säger Christina Nyman.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]