[ Annons ]

De flesta arbetar bäst på förmiddagen och om de sitter nära chefen. Även kontorets utformning påverkar produktiviteten visar undersökningen Kontorsbarometern.
Publicerat 26 juni, 2014

Kontorets utformning påverkar produktiviteten

De flesta arbetar bäst på förmiddagen och om de sitter nära chefen. Även kontorets utformning påverkar produktiviteten visar undersökningen Kontorsbarometern.

Nästan en tredjedel svenska kontorsarbetare tycker inte att lokalerna är anpassade för att öka produktiviteten. Det visar Kontorsbarometern från Vasakronan, som innehåller svar från 2036 kontorsanställda i Sverige.

[ Annons ]

Hela 60 procent föredrar att sitta vid skrivbordet framför andra platser på kontoret när de behöver lösa en uppgift effektivt, och allra helst vid skrivbordet på jobbet. Medarbetare i kontorslandskap svarar i större utsträckning att de föredrar att sköta produktivt arbete hemma, i mötesrum eller i en telefonhytt.
– Platsen där vi jobbar mest fokuserat varierar. Ju fler man är på arbetsplatsen desto mindre benägen är man att föredra skrivbordet för produktivt arbete. Drygt hälften av kontorsanställda på arbetsplatser med över 100 medarbetare föredrar att sitta på andra platser än vid det egna skrivbordet när de behöver arbeta fokuserat. En lösning kan vara aktivitetsbaserat kontor, som erbjuder medarbetarna ett smörgåsbord av olika zoner för olika typer av arbetsuppgifter, säger Britt Lindqvist, utvecklingschef på Vasakronan.

Tidsmässigt är produktiviteten högst på morgonen enligt 21 procent och på förmiddagen för 47 procent av de svarande. Färre tycker att de produktiva under eftermiddagen. Däremot kan det variera beroende på ålder – äldre har en tydligare topp före lunch, medan 18–30-åringarna i högre grad känner sig produktiva efter lunch.

Undersökningen visar även att det fysiska avståndet till chefen anses påverka produktiviteten. Fyra av tio bedömer att medarbetarna blir mer produktiva av att chefen sitter i närheten. 50 procent av cheferna anser att medarbetarna blir mer produktiva av att chefen sitter bland dem, medan motsvarande andel av medarbetarna är 38 procent.

Mer information om undersökningsresultatet och Kontorsbarometern finns på www.kontorsbarometern.se .

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]