[ Annons ]

För att öka tempot i utvecklandet av nya stadsdelen Regementsstaden i Borås har en avsiktsförklaring tecknats mellan AB Bostäder i Borås, HSB Göta och Peab.
Publicerat 12 maj, 2014

Konsortium utvecklar ny stadsdel i Borås

För att öka tempot i utvecklandet av nya stadsdelen Regementsstaden i Borås har en avsiktsförklaring tecknats mellan AB Bostäder i Borås, HSB Göta och Peab.

Peab har förvärvat flera regementsområden av statliga fastighetsbolaget Vasallen i landet varav I15 i Borås var ett av dem. Här planeras nu en ny stadsdel med blandad bostadsbebyggelse i olika upplåtelseformer och även förbereda för nya arbetsplatser, skola, service, barnomsorg och fritidsaktiviteter.

[ Annons ]

Byggentreprenören har tillsammans med kommunägda bostadsbolaget AB Bostäder i Borås och HSB Göta bildat ett konsortium, som har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring.

– Regementsstaden har en fantastisk utvecklingspotential med sitt centrala läge och attraktiva historiska miljö. Genom att skapa ett konsortium med flera aktörer är vi övertygade om att våra planer ska kunna förverkligas på kortare tid och med ett bredare och mer intressant innehåll, kommenterar Pehr-Olof Olofsson, regionchef för Peabs bostadsutveckling.

Konsortium är en modell som Peab har använt tidigare i samband med omfattande stadsutvecklingsprojekt.
– Det är speciellt lämpligt när projekten har en stor balansomslutning och när tidshorisonten och engagemanget sträcker sig över många år, konstaterar Pehr-Olof Olofsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]