[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 9 november, 2020

Konkursad krog fick inte överlåtas

En restaurang som gått i konkurs kan inte överlåta lokalhyresavtalet till en annan restaurangägare. Det visar ett avgörande i hovrätten

En restaurangägare som hade gått i konkurs ville överlåta lokalhyresavtalet till ett annat restaurangföretag. Men hyresvärden sa nej och sa upp avtalet eftersom lokalen använts som lagerlokal, vilket inte var förenligt med hyresavtalet.

Hyresgästen ansökte i hyresnämnden om tillstånd att överlåta lokalen men fick avslag då hyresförhållandet varat kortare än tre år och hyresgästen inte kunde visa att det fanns synnerliga skäl. Hyresgästen överklagade beslutet. Han menade att det fanns synnerliga skäl eftersom hälsoproblem kopplat till rörelsen hindrat honom från att kunna arbeta, vilket lett till konkursen.

[ Annons ]

Men hovrätten som avslog överklagandet menar att det måste bedrivas verksamhet i en lokal för att hyresavtalet ska få överlåtas.

– Det finns ingen rätt att få överlåta en lokal mot hyresvärdens vilja när det inte bedrivs någon verksamhet i lokalen, säger David Eriksson, fastighetsjurist på Fastighetsägarna i Göteborg. Detta eftersom regeln är tänkt att möjliggöra just överlåtelser av verksamheter knutna till en viss hyrd lokal, inte lokalen i sig. Det ställs även stränga krav på att förvärvaren av rörelsen ska driva den verksamhet som överlåts vidare och det får inte finnas en avsikt att driva en annan verksamhet. Överlåtelsen kan också stoppas om inte hela rörelsen överlåts.

Här anförde den förre restaurangägaren synnerliga skäl. David Eriksson påpekar att det krävs särskilt beaktansvärda omständigheter för att det ska vara uppnått, exempelvis allvarlig sjukdom eller dödsfall. Ekonomiska svårigheter eller konkurs utgör inte synnerliga skäl.

Har hyresvärden befogad anledning att vägra samtycke till en överlåtelse ska den inte godkännas av hyresnämnden, till exempel om det råder tveksamhet kring betalningsförmågan hos den tillträdande hyresgästen och någon betryggande säkerhet för detta inte ställs.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]