Emma Henriksson, ny styrelseledamot hos Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 20 november, 2018

”Konkurrenterna är plattformsföretagen”

Emma Henriksson, till vardags chef för digital utveckling och hållbarhet på Atrium Ljungberg, om nya uppdraget som styrelseledamot hos Fastighetsägarna Sverige.

Vad vill du bidra med till styrelsen?

[ Annons ]

– Forma strategier för framtidens fastighetsbransch kring hur vi möter digitaliseringen, klimatutmaningarna och andra hållbarhetsfrågor. Vi är en viktig samhällsaktör.

Vad blir branschens största utmaning?
– Teknologiutvecklingen går snabbt och digitaliseringen förändrar kundernas beteenden. Branschen behöver en djupare förståelse för kund och slutkund och förhålla sig till nya marknadsförutsättningar och disruption. De främsta konkurrenterna är inte branschkollegor utan de nya plattformsföretagen. Sedan står vi inför akuta klimatutmaningar och vår bransch har en betydande påverkan vilket sätter press på oss. Resurseffektivitet, klimatfrågor och hållbarhet behöver integreras i processer och affärer.

Hur väl rustad står sig branschen ur ett digitalt perspektiv?
– Det gäller att nyttja nya teknologier och förstå beteendeförändringar som följer av digitaliseringen. Det handlar om att vara utvecklingsorienterad, snabb och flexibel och fånga de nya affärsmöjligheterna. Fastighetsägarna har en viktig roll att stötta branschen på den resan.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]