[ Annons ]

Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket
Publicerat 4 december, 2015

Konkurrensverket överklagar fjärrvärmedom

Konkurrensverket tänker inte acceptera att kommuner tvångsansluter privata fastigheter till det egna kommunala fjärrvärmesystemet. Nu har verket överklagat den omdiskuterade dom som gav Växjö kommun rätt till tvångsanslutning av privata fastigheter till det egna kommunala fjärrvärmesystemet.

Det började redan 2001 när Växjö kommun sålde tomter med kravet att villorna som skulle byggas anslöts till fjärrvärmenätet. Svenska borrentreprenörers branschorganisation anmälde därför Växjö kommun till Konkurrensverket. Kommunen hänvisade å sin sida till miljömål.

[ Annons ]

Att det dröjde ända till 2010 innan  frågan nådde berodde på att först då kom en lagstiftning som gjorde det möjligt för Konkurrensverket att titta på snedvriden konkurrens i kommunerna.

Konkurrensverket ståndpunkt är att kommunen har gjort det omöjligt villaägarna att själva välja det uppvärmningssystem de anser vara bäst till sitt hus. Tvångsanslutningen slår undan benen för konkurrenter som skulle kunna erbjuda mer energi- och kostnadseffektiva, alternativ.

Stockholms tingsrätt gjorde dock en annan bedömning än Konkurrensverket.

– Tingsrätten valde att tolka konkurrensreglerna väldigt snävt, vilket förvånade oss, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Nu har Konkurrensverket överklagat domen till Marknadsdomstolen som är högsta instans.

– Domen från Stockholms tingsrätt var ett bakslag för villaägarna som inte får möjlighet att själva välja hur de ska värma sina hus, och för de som erbjuder alternativa värmesystem. Därför överklagar vi domen, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket ser det som principiellt viktigt att pröva vilken betydelse konsumenternas skada har vid bedömningen och om man kan ta hänsyn till konkurrensskador på andra marknader än den där kommunen är direkt verksam. Några av de principiella frågor som

– Vi vill pröva i vilken utsträckning nuvarande lag gör det möjligt att sätta stopp för kommuner som konkurrerar med privata företag på ett otillbörligt sätt. Konsumenternas, i det här fallet villaägarnas, intresse måste få stå i fokus, säger Dan Sjöblom.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]